6 +1 zásad

Nejsme politická strana, jsme Východočeši!

Jsme nezávislí.

Rozhodujeme se vlastním rozumem, nikoli pod tlakem politických stran a lobbistů. Máme čistý štít, neprovázejí nás žádné skandály ani korupční aféry. Naší prioritou je poctivá práce pro občany tohoto kraje, nikoli lpění na nesmyslných funkcích a hrách typu - já na bráchu, brácha na mě.

Neuslyšíte od nás nesplnitelné sliby.

Máme zkušenosti.

Máme odborníky ve všech oblastech, kterými se kraj zabývá. Většina našich kandidátů je členy obecních a městských zastupitelstev, máme zkušenosti i z krajské politiky. Jsou mezi námi starostové, manažeři firem a neziskových organizací, ale i lékaři, učitelé a lidé ze všech oblastí běžného života, za kterými je vidět velký kus poctivé práce.

Chceme vést kraj manažerským způsobem, ne lobbysticky!

Jsme osobnosti.

Naši kandidáti už ve svých profesích dokázali, že svou práci dělají, jak nejlépe to jde, že umějí přiložit ruku k dílu, nebojí se dát najevo svůj názor a postavit se za správnou věc.

Zajímají nás vaše problémy.

Zajímají nás problémy měst i té nejmenší vesnice, občanských sdružení a neziskových organizací. Prioritami jsou pro nás školství, zdravotnictví, sociální služby a infrastruktura. Chceme zajistit spokojený a důstojný život v kraji od narození až po stáří.

Máme průhledné financování kampaně.

Jsme schopni voličům doložit použití každé koruny z rozpočtu. Takto se také chceme starat o kraj - za samozřejmost považujeme, aby měl každý občan přístup k informacím a věděl, jak kraj zachází se svěřenými financemi. Za čtyři roky chce naše hnutí předložit kraji účet, pod který se nebudeme stydět podepsat.

Jsme všichni Východočeši

Královéhradecký kraj je naším společným domovem. Chceme pokračovat ve všem dobrém, smysluplném a potřebném, co začaly předchozí krajské vlády, chceme ale také větší transparentnost, systémovost a naprosté omezení klientelismu.

Jsme si vědomi, že se kraj v současné době nachází v obtížné finanční situaci. Předražené stavby a neuvážené investice jej zadlužily na několik následujících let. Přesto je naším cílem vyvést kraj z hospodářské krize a nastolit jeho prosperitu.