ANO "KÁVA S POSLANCI A SENÁTORY"

HRADEC KRÁLOVÉ: V kavárně Muzea východních Čech se včera v podvečer uskutečnilo přátelské posezení s poslanci PSP ČR Pavlem Plzákem, Ivanem Pilným a Martinou Berdychovou. Senátor Jiří Hlavatý se ze zdravotních důvodů omluvil.

Ve zcela zaplněném kavárenském prostoru se více než dvě hodiny kultivovaně debatovalo. Mezi účastníky byli přítomni nejen hradečtí příznivci ANO, ale o slovo se přihlásili i diskutující ze vzdálenějších koutů kraje; cestu do Hradce vážil dokonce i občan ze sousedního Pardubického kraje - z Ústí nad Orlicí.

Hned v úvodu nastolil otevřenou a přátelskou atmosféru jednání Ivan Pilný, když vybídl návštěvníky, ať se vyjádří k jakékoli otázce. "Cítíme, že komunikace nám oboustranně chybí. Impulsy zezdola vítáme a vašimi podněty se vážně zabýváme." - "Nejsme a nechceme být sólisté, těší nás, když máme s voliči stejné názory," doplnil jej Pavel Plzák.

Zatímco Ivan Pilný trpělivě obhajoval zejména přednosti elektronické evidence tržeb a Pavel Plzák se v rámci své lékařské odbornosti věnoval otázkám českého zdravotnictví, "portfólio" Martiny Berdychové bylo přece jen širší.

Paní Marie Křepelová se na ni obrátila s prosbou o naléhavé řešení situace dětí z Klokánku, který se ocitl ve vážné finanční tísni. Také její další téma se týkalo oblasti sociální solidarity. "Pečovatelská dovolená pro lidi, kteří se chtějí postarat o vážně nemocné členy rodiny, o seniory, a potřebují se na čas uvolnit z práce, je v současnosti tři měsíce, což je zcela nedostačující. Můžete se, prosím, zasadit o to, aby tato lhůta mohla být prodloužena?"

Martina Berdychová přislíbila, že podněty předá své kolegyni Janě Pastúchové, člence Výborů pro zdravotnictví a sociální politiku. V řadě jiných otázek však nabídla pomoc osobně. Například Milanu Fikarovi z Hořic, který si posteskl nad úpadkem tradičního českého odvětví - školkařství a nedostatečné podpory ze strany státu. "Přijďte sdělit své zkušenosti a výhrady na výjezdní zasedání odborníků a poslanců do Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského do Holovous," vyzvala jej poslankyně.

Martina Berdychová se vyjádřila také k otázkám současného školství, ke kvalitě mateřských škol či rozumné inkluzi dětí. " Z vlastní zkušenosti učitelky na malotřídce v Holovousích vím, že je nesmírně důležité, aby děti dostaly šanci integrace do školních kolektivů," prohlásila.

Během setkání zazněl z publika dotaz, jak se členové ANO v Královéhradeckém kraji připravují na krajské volby. Poprvé v historii se hodlají utkat o vedení kraje sami, tentokrát už bez opory Východočechů, s nimiž ovšem počítají v případné koalici.

Martina Berdychová za Východočechy se omezila na konstatování, že v každém případě je třeba vrátit Královéhradeckému kraji dynamiku. Současné vedení kraje je podle jejího názoru ospalé a populistické. Jako argument, že se bojí rázných řešení, uvedla pozastavení optimalizace středních škol a neúnosnou situaci v náchodské nemocnici, kde dosud nepadlo zásadní rozhodnutí, jak dál.