Blanka Čiháčková

Rok narození: 1951

Aktuální pracovní pozice/stav/aktivity:

Od roku 2006 místostarostka, město Dobruška

Zkušenosti:

V letech 1971 až 1974 FAB Rychnov nad Kněžnou, dílenský plánovač

V roce 1975 ADAST Dobruška, referent osobního oddělení (zástup za MD)

V letech 1976 až 1978 Služby Dobruška, zásobovač, referent fakturace, daně z obratu

V letech 1979 až 1990 Okresní podnik služeb (sloučení podniků), referent daně z obratu, plánovač, financování podniku

V letech 1990 až 1991 Prádelna Rychnov nad Kněžnou (do privatizace), ekonom

V letech 1991 až 2002 Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou

Od roku 1991 do 1994 tajemník privatizační komise

Od roku 1995 do 2000 referent regionálního rozvoje (práce pro obce, zejména v oblasti dotací, investic a veřejných zakázek)

Od roku 2000 do 2002 vedoucí oddělení regionálního rozvoje

V letech 2003 až 2006 Město Rychnov nad Kněžnou (po zrušení okresních úřadů), vedoucí oddělení regionálního rozvoje

Odbornost v rámci Východočechů:

Regionální rozvoj, finanční výbor, životní prostředí, sociální oblast

Proč Východočeši?

Dá se říci, že celý svůj život tzv. "sloužím". Po absolvování střední školy jsem nastoupila do komunálních služeb, podniku, v němž se prolínaly snad všechny profese. A věřte, že v tehdejší době to byla do slova a do písmene škola života. Vystřídala jsem hodně profesí, jinak to ani nešlo. Ale, a to je podstatné, vždy jsem pracovala pro lidi a s tím málem, co nám tehdejší rozpočet dovoloval, jsem se snažila vždy podporovat ty oblasti, které to nejvíce potřebovaly.

Po "sametovce" jsem de facto ve službách zůstala, moje nové působiště bylo na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Cenné zkušenosti z let uplynulých jsem uplatnila i zde. Mojí prací byla zejména pomoc starostům obcí, ale i neziskovým organizacím zejména při hledání dotačních titulů, následně při přípravě a realizaci jejich investic, včetně výběrových řízení. Dá se říci, že moje práce pro mne byla a je koníčkem. Nesmím ani opomenout aktivní pomoc při zvládání popovodňových situací. Tyto zkušenosti byly stavebním kamenem a jedním z důvodů mé kandidatury do zastupitelstva města Dobrušky. A ty nyní bohatě zúročuji při své funkci místostarostky.

Baví mě naslouchat lidem, jejich názory a podněty nikdy neberu na lehkou váhu. Myslím, že to je pro jakoukoliv funkci více než potřebné a velmi důležité. Není výjimkou, kdy člověk po vstupu do vyšší funkce jaksi zapomene na to, že byl ještě nedávno prostým "pěšákem". Sama za sebe mohu říct, že se svoje letité zkušenosti budu snažit uplatnit ku prospěchu věci.