Chrast

Naše priority:

  • Zasadíme se o vybudování sběrného dvora, o vybudování komunitního centra, kanalizace a chodníků v Podlažicích, dokončíme rekonstrukci restaurace Amicus i domu č. p. 165 na náměstí (bývalá Vlasta). Zahájíme plánované komplexní pozemkové úpravy.
  • Spoluprací a podporou neziskových organizací a místních podnikatelů budeme i nadále smysluplně rozvíjet naše město i místní části.
  • Prioritou je pro nás bezpečí našich občanů a zdravé životní prostředí. Budeme organizovat akce pro rodiny s dětmi a seniory.
  • Budeme pokračovat v podpoře kulturního, společenského a sportovního života v našem městečku i místních částech. Nadále budeme rozvíjet a zdokonalovat areál přírodního divadla.
  • Uděláme vše pro další etapu rekonstrukcí místních komunikací a chodníků, výstavbu občerstvovacího zázemí na stadionu.
  • Plánujeme diskusi, např. o zastavění proluky vedle bývalého kina, či diskusi o návrhu pojmenovat náměstí.
  • I nadále budeme odpovědně a hospodárně pracovat pro naše občany