Dobrá Voda ZELENÁ !

Ne, voda v Dobré Vodě nezezelenala, ale obec Dobrá Voda u Hořic uspěla v soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém kraji a získala ZELENOU stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. 

Kdo jste ještě nebyl u obecních dobrovodských rybníků, určitě si návštěvu naplánujte! Najdete tu i novou venkovskou zoologickou a v zimě ledové sochy. Paní starostku Janu Němečkovou jsem navštívila ještě před návštěvou hodnotitelské komise soutěže. A tak jsme měly prostor probrat, co obec trápí, co by potřebovala vyřešit. Již 10 let dobrovodští připravují stavbu kanalizace, při vlastní stavbě se obávají vysokých finančních nákladů, které bude vyžadovat kraj za uložení kanalizace do vozovky. Přitom investice do oprav komunikací v majetku kraje je mizivá, větší investice do oprav silnic chybí a to taky odpovídá jejich neutěšenému stavu. Obec také "bojuje" se státními institucemi. nejasný je osud pošty, Pozemkový úřad odkládá zahájení pozemkových úprav, u Správy železniční a dopravní cesty již přes rok leží bez odpovědi žádost o koupi pozemky pod bývalým nádražím, Povodí Labe nečistí dostatečně potoky a s jejich úřadem je obtížná komunikace. 

Obec trápí i obtížná orientace v platné legislativě, kontroly, které u jedné dotace trvají i půl roku.... A našly by se i problémy další. Přesto obec nic nevzdává, s problémy se pere a letos se opět přihlásila do soutěže. 

A patří ji nejen za zelenou stuhu velká gratulace !