Dopravní tendr zrušen.

Více než pětimiliardový tendr na zajištění autobusové dopravy v letech 2017 až 2026 zrušil Královéhradeckému kraji Úřad pro hospodářskou soutěž. Jako důvod uvedl, že zadávací podmínky nejsou stanoveny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pro vedení kraje nastal vážný problém, který se může velmi prodražit. Místo podepsaných smluv, bude kraj s dopravci vyjednávat z pozice prosebníka o časově omezených smlouvách, u kterých si budou diktovat podmínky dopravci.

Vypsaný tendr byl dopravci a odbory od samého začátku kritizován pro mnohdy nesplnitelné požadavky, které byly v zadávacím řízení stanoveny. Jednalo se například o dojezdové časy, které pokud by měly být podle jízdního řádu dodrženy, nutily by řidiče porušovat předpisy a jezdit v obcích nepovolenou rychlostí, ale také nesmyslné požadavky na úroveň klimatizace, kde by se v letních měsících tolerovala odchylka po nástupu a výstupu pouze 1°C. Kritizován byl i požadavek na průměrné stáří vozového parku 5 let a také požadavek na předimenzovanou kapacitu autobusů na méně vytížených trasách.

To vše se samozřejmě dotýká ekonomiky provozu a také řidičů, na které mířily sankce v případě neplnění stanovených podmínek až do výše 5000 Kč.

Pro představu, je to jen stručný výběr z řady dalších rozporovaných požadavků promítnutých do kritérií a podmínek zadávacího řízení. Kraj ze svých požadavků ustoupit nechtěl a tak se dopravci a odbory obrátili na ÚHOZ, který v osmdesátistránkovém vyjádření zrušení tendru zdůvodnil.

Po zrušení výběrového řízení na mnoho let slibovanou přestavbu Náchodské nemocnice je tu další problém, který současná vládní koalice nezvládla. Vyřešit to bude muset podobně jako řadu dalších nesplněných slibů až nová politická reprezentace kraje.

Milan Maček - předseda hnutí Východočeši