Jak čerpat dotace a nedostat se do střetu se zákonem?

Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Martina Berdychová ve spolupráci s Ministerstvem financí zve odbornou veřejnost, zejména starosty obcí a měst, na konferenci na téma "Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě".

Jednání se uskuteční zítra od 10 h v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zasedací sál č. 205, Sněmovní ulice 1.

V průběhu konference budou představeny hlavní principy připravovaného zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě včetně doporučení Evropské komise v této oblasti. Kromě zástupce Evropské komise Roberta Gielisse z DG Budget potvrdili svou účast v roli prezentujících i John Thorpe z britského auditního orgánu National Audit Office a Ing. Bohuslav Poduška, CIA z interního auditu České spořitelny, a.s., kteří budou referovat o finančním řízení a auditu ve veřejné správě.

"Rozhodující motivací k této konferenci byla řada negativních zkušeností starostů s čerpáním dotací způsobená nejasností pravidel a duplicitou auditů," uvádí poslankyně Martina Berdychová a dodává: "Tlak na starosty zejména malých obcí, kteří se osaměle orientují ve spleti legislavity, paradoxně vede k tomu, že si netroufají jít do evropských, ale i národních projektů, což určitě není v zájmu ČR. Systém kontrol, kdy sankce jsou udělovány za nepodstatná opomenutí, obce odrazuje. Po celý rok jsem sbírala jejich podněty a poskytla je kolegům z ministerstva financí. Věřím, že tato konference přispěje ke zlepšení vnitřního kontrolního prostředí veřejné správy, přinese dobré zkušenosti ze zahraničí a současně objasní legislativní změnu v podobě návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole."

Program konference s následující panelovou diskusí:

1. Prezentace hlavních principů zákona o vnitřním řízení a kontrole

Ing. Lukáš Wagenknecht

1­. náměstek ministra financí

2. Principy vnitřního řízení a kontroly

Robert Gielisse, CIA, CGAP

Hlavní poradce pro vnitřní kontrolní systémy členských a kandidátských států EU,

Evropská Komise - DG Budget

3. Dobrá praxe Velké Británie - Výbory pro audit

John Torpe, viceprezident

Nejvyšší kontrolní úřad Velké Británie

4. Dobrá praxe soukromého sektoru - Jak vytvořit příznivé kontrolní prostředí

Ing. Bohuslav Poduška, CIA

Ředitel interního auditu České spořitelny, a.s.

5. Veřejné zakázky v projektovém cyklu - Transparentnost a odpovědnost v rozhodovacím procesu

Martin Kameník, předseda sdružení Oživení