Jeden den v Královehradeckém kraji přinesl cenné podněty

Poslankyně PČR Martina Berdychová, patronka výjezdního zasedání poslanců PČR v Královéhradeckém kraji, při této příležitosti zprostředkovala návštěvu hned několika regionálních projektů uskutečněných s podporou Evropské unie.

Účastníci navštívili hradecké Digitální planetárium, které svými parametry odpovídá trendům moderní školní výuky i požadavkům na atraktivnost pořadů pro veřejnost. Náklady na zřízení nového planetária dosáhly částky 111,5 milionu korun, přičemž 104,7 milionu pokryla dotace z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Také další zastávka v Holovousích u Hořic byla motivována mimo jiné úspěšnými projekty realizovanými z fondů EU. Evropské peníze významně přispěly nejen k obnově obce Holovousy, ale také k realizaci zdejšího Ovocnářského výzkumného institutu, který patří ke špičce v Evropě.

Spolupráce s EU a možnost čerpání dotace z fondů pro regionální operační program ve výši 25, 4 mil korun si cení také manažer Park Golf Clubu v Hradci Králové Pavel Hloušek. Tento sportovně relaxační areál je vedle Prahy druhým golfovým centrem, které zcela unikátně poskytuje sportovní služby na území města.

Park Golf Club také nabídl poslancům zázemí během včerejšího jednání se zástupci Královéhradeckého kraje a turistických destinací včetně představitelů Ministerstva pro místní rozvoj a CzechTourismu. Tématem diskuse byly především přetrvávající problémy v cestovním ruchu a nutnost stabilizovat toto odvětví zákonem.

"Vzhledem k tomu, že v programovacím období 2014-2020 se už nepočítá s podporou cestovního ruchu z fondů EU, Česká republika si bude muset umět poradit sama," řekla náměstkyně ministryně MMR Klára Dostálová a dodala: "Ministerstvo pro místní rozvoj proto iniciuje strategickou koncepci, kterou bude vytvářet v koordinaci s regiony a ve spolupráci s CzechTourismem. Dnes už není pochyb o tom, že cestovní ruch je legitimním odvětvím průmyslu. Jen v České republice zaměstnává kolem 250 000 lidí."

"Význam cestovního ruchu jako zdroje zaměstnanosti bude v budoucnosti ještě narůstat, také proto je důležitá zpětná vazba z regionů a analýza problematiky v terénu, " uvedla Martina Berdychová.

V závěru jednání přítomní poslanci přislíbili zástupcům cestovního ruchu svou pomoc při řešení otázky tzv. veřejné podpory, která blokuje možnost propagace řady památek v České republice, paradoxně i těch, které jsou na seznamu UNESCO.

Poslanci na "evropské" návsi v Holovousech
Poslanci na "evropské" návsi v Holovousech
Na jednání v Ovocnářském výzkumném ústavu
Na jednání v Ovocnářském výzkumném ústavu