Konference Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) zvou na konferenci s názvem Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice. Jde o vůbec první konferenci, která se věnuje inkluzi ve vztahu k dětem, žákům a studentům se sluchovou vadou.

Setkání odborníků se uskuteční 4. září 2015 v aule Univerzity Hradec Králové pod záštitou prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc., předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Problematiku výuky neslyšících nahlédnou přednášející z nejrůznějších úhlů:

Se současnou situací v oblasti inkluzivního vzdělávání neslyšících v ČR seznámí přítomné doc. Jan Michalík z Ústavu speciálně pedagogických studií Pdf Univerzity v Olomouci. Pohled a zkušenosti neslyšícího pedagoga nabídne prezident ASNEP Petr Vysuček. Psycholožka Martina Šmídová pohovoří

O promarněných šancích neslyšících dětí a poslankyně PČR a členka školského výboru PSP Martina Berdychová přiblíží roli poslance při prosazování legislativních změn na konkrétním příkladu - začlenění tlumočníka českého znakového jazyka mezi pedagogické pracovníky. Novela školského zákona, která vstoupí v platnost 1. září 2016, zaručuje, že neslyšícím dětem ve vzdělávání bude zajištěn tlumočník českého jazyka s náležitou odbornou kvalifikací.

"Překvapením pro mě bylo, jak je problematika neslyšících podceněná, pro mnohé úředníky a zúčastněné okrajová, těžko pochopitelná. Problémy neslyšících jsou NESLYŠITELNÉ," shrnuje Martina Berdychová své zkušenosti při prosazování novely a dodává: "Prozatím jde o dílčí úspěch. Doufám, že se na podzimním jednání sněmovny podaří ve spolupráci s Ministerstvem kultury prosadit změny v zákoně O rozhlasovém a televizním vysílání, který navrhuje zpřísnění povinností provozovatelů zpřístupnit vysílané pořady pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením. V budoucnu bychom ve sněmovně rádi otevřeli také problematiku neslyšících v oblasti zdravotní (např. nutnost včasné diagnostiky poruchy sluchu) a sociální."

Konference Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice je určena především žákům a studentům, kteří se vzdělávají v pedagogických oborech, speciálním pedagogům, pedagogům běžných škol, pedagogickým asistentům, rodičům sluchově postižených dětí, neslyšícím i nedoslýchavým pracovníkům státní správy.

Přihlášku na konferenci lze zaslat e-mailem na: asnep@volny.cz

Více informací: www.asnep.cz