Krajské zastoupení

Mgr. Martina Berdychová                 

radní, náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu

Krédo: "Každá překážka je pro mě výzvou."

Jsem česká politička, pedagožka a matka dvou dospělých dětí. 

Politiku vnímám jako službu veřejnosti a prostor, ve kterém mohu pozitivně posunovat věci, které ve společnosti nefungují, kupředu. Věřím, že vyrovnané zastoupení mužů a žen politické klima kultivuje. Vždy si najdu čas a snažím se pomoci v záležitostech, se kterými se na mě občané i firmy obracejí. Dokáži naslouchat, což je pro oblast politiky obzvlášť důležité. Energii obnovuje v rodině, kterou považuje za základ svého spokojeného života, miluje přírodu a vyznává osobní kontakt s lidmi. 


Ing. Dana Kracíková                                                 zastupitelka, předsedkyně Výboru zdravotního, členka sociálního výboru

Krédo: "Nikdy se nevzdávej."

Jsem starostka obce Železnice v okresu Jičín, do roku 2014 jsem působila jako ředitelka Oblastní nemocnice Jičín. Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase si ráda poslechnu hezkou hudbu, otevřu zajímavou knihu a relaxuji formou turistiky.

Zkušenosti v občanské a politické sféře jsem získávala postupně, a to od roku 2006 jako členka zastupitelstva města, od roku 2010 jako členka rady města a od roku 2014 ve funkci starostky. 


Výbor finanční

místostarosta Borohrádku

Na otázku, proč jsem vstupoval do politiky, také odpovídám: "Protože bych si přál, aby se vše co se děje kolem nás, dělo slušně, poctivě a bez příchuti politikaření".

Výbor pro kulturu a památkovou péči

 starosta Kostelce nad Orlicí

Práci i poslání politika znám z vlastní zkušenosti.U politika vnímám především i jeho způsob jednání s lidmi a kulturu vystupování.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Komise Rady pro občany se zdravotním postižením

prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 

Všechny slyšící chci přesvědčit, že český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk nejen češtiny, ale všech cizích jazyků, že není třeba se bát komunikovat s neslyšícími a těžce nedoslýchavými lidmi. 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

starosta Rudníku

Není mi jedno, v jakém prostředí žijí obyvatelé kraje, ani jak náš kraj vnímají návštěvníci a hosté, kteří si k nám jezdí odpočinout.

Výbor dopravní

vedoucí dopravy

Ve svém volném čase se věnuji regionální geografii a historii, také autobusové dopravě.     

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

starostka Libuně

Znám potřeby regionu, zejména venkovskou problematiku a potřeby venkova, na které se v politice dost zapomíná. Ctím i prosazuji historické a kulturní dědictví národa.

Výbor bezpečnostní

ředitel projektu Königgrätz 1866 

Dlouholetá praxe v oblasti kultury a volnočasových aktivit. Mám smysl pro spravedlivou věc, organizačními schopnosti a praxi s řízením většího množství lidí.

Výbor pro    hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti, Komise Rady pro životní prostředí a zemědělství

starostka - Mladé Buky

Mám zkušenosti s právním prostředím, schopnost jednat s lidmi. Dokáži realizovat a dotáhnout do finálního konce zpočátku zdánlivě nerealizovatelné projekty. 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

            Komise Rady pro liniové stavby a územní rozvoj

          majitel pivovaru Tambor

  • Svoji službu chápu jako svůj osobní příspěvek; jak co nejlépe pomoci při transparentním, efektivním a hlavně nediskriminačním způsobu přerozdělování finančních prostředků, kterými Kraj disponuje při nákupu stavebních a strojních investic, sloužících k jeho udržitelnému rozvoji.