Město posiluje svůj význam


Kraj bude řešit dopravní dostupnost Dvora Králové nad Labem jako nejdůležitějšího turistického centra Podkrkonoší. Možná se to zdá být neuvěřitelné, ale z předložených materiálů, které jsem si jako zastupitel města mohl prohlédnou v únoru letošního roku na krajském úřadě, vyplynulo, že krajský úřad neobdržel za posledních dvacet let od představitelů našeho města a jeho samosprávy žádný konkrétní podnět nebo zadání k vypracování komplexní rozvojové studie dopravní dostupnosti z pohledu silniční, železniční, říční či letecké dopravy. Takovýto koordinační, územně plánovací materiál krajský úřad k obci s rozšířenou působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem prostě nemá!

Co to pro naše město a jeho spádové obce znamená?

Pouze jedno jediné, vše zůstane při starém. Nebo lépe řečeno, daným územím povede "nově" jenom dálnice D11 nebo rychlostní komunikace R11, a tu řeší kraj společně se státem. Z pohledu územního plánování Královéhradeckého kraje je vše již "vyřešeno". Vycházelo se ze stavu, že když město samo nic nepotřebuje (nebo nenavrhuje), tak kraj území nemusí v dlouhodobém horizontu nad rámecsvých potřeb více řešit. Případné návrhy rozvoje území se logicky očekávají vždy od samotných představitelů samosprávy, kteří by měli navrhovat nebo definovat své potřeby, aby na základě toho vznikla potřeba ze strany kraje něco nového územně projektovat.

S úlevou ale musím konstatovat, že výše uvedené tvrzení dnes již neplatí. Krajskému úřadu byly ze strany města a jeho úřadu v červenci tohoto roku předány konkrétní podklady (návrhy rozvoje území Podkrkonoší s centrem ve Dvoře Králové nad Labem) a s tím spojené požadavky na rozvoj dopravní obslužnosti - infrastruktury.

Jen na okraj se zmíním, že předmětem posuzování se stane (mimo jiné) i nově navržená trasa jihozápadního obchvatu města, která řeší v celé trase tranzitní nákladní dopravu mezi Dvorem Králové nad Labem a Hořicemi v Podkrkonoší (propojení silnic R11a R35) mimo centra obou měst. Budou také posuzovány nově navržené varianty silnic severojižní estakády, které dopravně obslouží tři městské průmyslové zóny a budou zároveň řešit obchvaty Zboží a nově obchvat Žirče. Ten se napojí na konec dálnice D11 v prostoru křižovatky Jaroměř-sever. Dále studie posoudí výhody elektrifikace železniční tratě Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem s využitím vlečky do centra města pro osobní dopravu s možností prodloužení regionální vlakové dopravy Region Panter z Pardubic do Dvora Králové n. L. tak, jak o tom uvažuje i studie proveditelnosti, kterou si nechala vypracoval v nedávné době SŽDC Praha. Zde společně s krajem chceme posoudit a navrhnout, že Dvůr Králové nad Labem už nebude jenom průjezdní stanicí na trati 030 Jaroměř - Stará Paka, ale bude křižovatkou, kde se z vlečky stane nová plnohodnotná trať, na níž budou také tři nové železniční stanice: Dvůr Králové n. L. - Lipnice, Dvůr Králové n. L. - ZOO a konečná stanice Dvůr Králové n. L.- Město se společným terminálem vlaků a autobusů v ulici 28. října. Stávající vlakové nádraží by mělo sloužit jen k přestupu na rychlíky do Liberce.

Nemohu se nezmínit o posouzení možnosti splavnění Labe pro turistickou plavbu v úseku Mostek - Debrné, přehrada Les Království, Dvůr Králové n. L. - Pušův splav, Žireč, Kuks až po Jaroměř. Tento záměr bude posuzován společně s návrhem protipovodňových opatření v samém centru města. Studie také vyhodnotí navrhované rozšíření a modernizaci letiště v Žirči po vzoru Vrchlabí.

Věřím, že studie, kterou kraj sám financuje ze svých prostředků, prokáže smysluplnost a oprávněnost navrhovaných řešení.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)