Na cestě k „1 % na umění“

S tématem umisťování výtvarných děl současného umění ve veřejném prostoru, tzv. 1% na umění, mne na jaře loňského roku oslovil sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky. Na půdě Poslanecké sněmovny jsem proto iniciovala vznik pracovní skupiny s cílem prosadit do legislativy ČR "instalaci výtvarných děl do veřejných staveb a úpravu veřejných prostranství prostřednictvím tzv. jednoho procenta na umění". Účast v pracovní skupině tehdy přijali zástupci výtvarných umělců (Národní galerie, spolek Skutek včetně občanské iniciativy Vetřelci a volavky), architekti a historici umění, politici a zástupci ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj.
Nejde přitom o žádnou novinku. Tato praxe (formou vyhlášky ve stavebním zákonu) existovala v bývalém Československu až do roku 1990 a pozitivně motivovala uměleckou veřejnost k zájmu o kultivaci veřejného prostoru. Zejména v období let 1970 až 1990 vznikla v Praze díky povinné čtyřprocentní podpoře řada kvalitních uměleckých děl. Po roce 1990 výtvarných děl ve veřejném prostoru výrazně ubylo a u mnohých děl můžeme o jejich kvalitě diskutovat.
Pokud se podaří prosadit zákon i na Slovensku, bude Česká republika jednou z posledních evropských zemí, která nebude pamatovat na kulturu ve veřejném prostoru.

Jak šel čas

Duben až červen 2015 byl ve znamení hledání možností jak postupovat, aby se zmíněné téma dostalo do legislativy ČR. V úvahu přichází stavební zákon - zákon o veřejných zakázkách, poslanecký návrh, nebo novela zákona Ministerstva kultury č. 203/2006, v němž tato problematika už byla zahrnuta, ale v rámci legislativního procesu byla z návrhu zákona v roce 2005 vypuštěna.
Dne 14. 5. 2015 (jednání v Poslanecké sněmovně ČR) byl přijat návrh Ing. Zdeňka Nováka (MK ČR), aby se gestorem legislativního procesu stalo Ministerstvo kultury s tím, že do materiálu Ministerstva kultury č. 203/2006, který je součástí Návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020, doplní své připomínky zástupci výtvarné obce. Podklady byly předány Milanu Němečkovi (MK ČR) na přelomu května a června.

Červenec 2015. Informuji o vývoji na Slovensku, kde už je problematika "1% a umění" ve schvalovacím legislativním procesu. Prostřednictvím Parlamentního institutu žádám o podklady, jak je tato praxe legislativně řešena v okolních evropských zemích. K Potvrzení strategie (už jenom za přítomnosti Milana Němečka, MK) dochází k zakomponování "1% na umění" změnou v zákoně Ministerstva kultury - Zákon č. 203/2006.Současně MMR, po zakotvení povinnosti v legislativě ČR MMR v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu o dokumentaci staveb, "váže" uzákoněnou povinnost s jednotlivými druhy dokumentací a projektovými dokumentacemi.

Srpen 2015. Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR vedený Milanem Němečkem ve spolupráci s legislativním oddělením Ministerstva kultury připravuje text pozměňovacího návrhu zákona o veřejných zakázkách s odkazem na změnu zákona č. 203/2006. Termín: do konce září s tím, že zákon o veřejných zakázkách bude v Poslanecké sněmovně projednáván během října.

Dne 9. září 2015 předkládá Milan Němeček (MK ČR) pracovní skupině návrh úpravy zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Návrh nezískává podporu ministerstva pro místní rozvoj, a v rámci legislativního procesu projednávání zákona o veřejných zakázkách proto nebyl uplatněn.

Na jaře letošního roku dochází k posunu v jednáních. Ministerstvo kultury připravuje novelu zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury. V rámci novely připravuje začlenění řešení "1% na umění". Návrh je projednáván s uměleckou veřejností a architekty; v červnu probíhá pracovní jednání všech zúčastněných.

V současné době připravuji na konec srpna k danému tématu kulatý stůl, který se uskuteční v Poslanecké sněmovně za účasti dotčených resortů, tentokrát ovšem už i se zástupci obcí, krajů a samozřejmě také odborné i umělecké veřejnosti. Předpokládám, že novela zákona by mohla být do Poslanecké sněmovny předložena do konce letošního roku.

Věřím, že prosazení státní podpory v rozsahu 1% z celkového rozpočtu veřejných staveb určeného na výtvarná řešení spojená s jejich realizací se podaří dotáhnout do cíle. Tento princip výtvarných řešení spojených s realizací staveb z veřejných rozpočtů by tak kontinuálně navázal na šedesátá léta minulého století u nás. V různých formách evropských zákonů či městských vyhlášek totiž dodnes funguje ve většině západoevropských států.

Mgr. Martina Berdychová
S tématem umisťování výtvarných děl současného umění ve veřejném prostoru, tzv. 1% na umění, mne na jaře loňského roku oslovil sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky. Na půdě Poslanecké sněmovny jsem proto iniciovala vznik pracovní skupiny s cílem prosadit do legislativy ČR "instalaci výtvarných děl do veřejných staveb a úpravu veřejných prostranství prostřednictvím tzv. jednoho procenta na umění". Účast v pracovní skupině tehdy přijali zástupci výtvarných umělců (Národní galerie, spolek Skutek včetně občanské iniciativy Vetřelci a volavky), architekti a historici umění, politici a zástupci ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj.
Nejde přitom o žádnou novinku. Tato praxe (formou vyhlášky ve stavebním zákonu) existovala v bývalém Československu až do roku 1990 a pozitivně motivovala uměleckou veřejnost k zájmu o kultivaci veřejného prostoru. Zejména v období let 1970 až 1990 vznikla v Praze díky povinné čtyřprocentní podpoře řada kvalitních uměleckých děl. Po roce 1990 výtvarných děl ve veřejném prostoru výrazně ubylo a u mnohých děl můžeme o jejich kvalitě diskutovat.
Pokud se podaří prosadit zákon i na Slovensku, bude Česká republika jednou z posledních evropských zemí, která nebude pamatovat na kulturu ve veřejném prostoru.

Jak šel čas

Duben až červen 2015 byl ve znamení hledání možností jak postupovat, aby se zmíněné téma dostalo do legislativy ČR. V úvahu přichází stavební zákon - zákon o veřejných zakázkách, poslanecký návrh, nebo novela zákona Ministerstva kultury č. 203/2006, v němž tato problematika už byla zahrnuta, ale v rámci legislativního procesu byla z návrhu zákona v roce 2005 vypuštěna.
Dne 14. 5. 2015 (jednání v Poslanecké sněmovně ČR) byl přijat návrh Ing. Zdeňka Nováka (MK ČR), aby se gestorem legislativního procesu stalo Ministerstvo kultury s tím, že do materiálu Ministerstva kultury č. 203/2006, který je součástí Návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020, doplní své připomínky zástupci výtvarné obce. Podklady byly předány Milanu Němečkovi (MK ČR) na přelomu května a června.

Červenec 2015. Informuji o vývoji na Slovensku, kde už je problematika "1% a umění" ve schvalovacím legislativním procesu. Prostřednictvím Parlamentního institutu žádám o podklady, jak je tato praxe legislativně řešena v okolních evropských zemích. K Potvrzení strategie (už jenom za přítomnosti Milana Němečka, MK) dochází k zakomponování "1% na umění" změnou v zákoně Ministerstva kultury - Zákon č. 203/2006.Současně MMR, po zakotvení povinnosti v legislativě ČR MMR v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu o dokumentaci staveb, "váže" uzákoněnou povinnost s jednotlivými druhy dokumentací a projektovými dokumentacemi.

Srpen 2015. Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR vedený Milanem Němečkem ve spolupráci s legislativním oddělením Ministerstva kultury připravuje text pozměňovacího návrhu zákona o veřejných zakázkách s odkazem na změnu zákona č. 203/2006. Termín: do konce září s tím, že zákon o veřejných zakázkách bude v Poslanecké sněmovně projednáván během října.

Dne 9. září 2015 předkládá Milan Němeček (MK ČR) pracovní skupině návrh úpravy zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Návrh nezískává podporu ministerstva pro místní rozvoj, a v rámci legislativního procesu projednávání zákona o veřejných zakázkách proto nebyl uplatněn.

Na jaře letošního roku dochází k posunu v jednáních. Ministerstvo kultury připravuje novelu zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury. V rámci novely připravuje začlenění řešení "1% na umění". Návrh je projednáván s uměleckou veřejností a architekty; v červnu probíhá pracovní jednání všech zúčastněných.

V současné době připravuji na konec srpna k danému tématu kulatý stůl, který se uskuteční v Poslanecké sněmovně za účasti dotčených resortů, tentokrát ovšem už i se zástupci obcí, krajů a samozřejmě také odborné i umělecké veřejnosti. Předpokládám, že novela zákona by mohla být do Poslanecké sněmovny předložena do konce letošního roku.

Věřím, že prosazení státní podpory v rozsahu 1% z celkového rozpočtu veřejných staveb určeného na výtvarná řešení spojená s jejich realizací se podaří dotáhnout do cíle. Tento princip výtvarných řešení spojených s realizací staveb z veřejných rozpočtů by tak kontinuálně navázal na šedesátá léta minulého století u nás. V různých formách evropských zákonů či městských vyhlášek totiž dodnes funguje ve většině západoevropských států.

Mgr. Martina Berdychová