Návštěva v Dětenicích

Ne,ne,ve vyhlášené zámecké krčmě v Dětenicích jsem tenkrát nebyla :-) 

 Hledala jsem obecní úřad a pana starostu Radomíra Vališku. Známe se dlouho, možná i proto, že jsme oba se starostováním začali v roce 2000! V Dětenicích ( + v Osenicích a Brodku) mají za sebou velké investiční akce- vodovod a kanalizaci s ČOV. Vodohospodářské stavby si provozují sami a vnímají to jako velké plus pro občany. Podařilo se jim také navázat dobrou spolupráci s majitelem zámku. 

Ten z nové bioplynové stanice zásobuje odpadním teplem školu a obecní budovy. Školka je v Dětenicíh plná dětí, mají tu i dvě prodejny potravin. Problémem v obci je nedostatečné parkování pro návštěvníky zámku, to se zatím úspěšně vyřešit nepodařilo. Daří se ale letnímu historickému vlaku, který Dětenice provozují společně s okolními obcemi. 

Železniční trať stát prodal AŽD a to obec vnímá jako přínos, hlavně ve vstřícnější spolupráci. V létě v Dětenicích pořádají již čtvrtý ročník Dětenického divadla - přehlídku amatérských souborů. Představení jsou hlavně venku. 

V Osenicích každoročně probíhá mezinárodní festival pěveckých sborů Foerstrovy Osenice. Fesivalu by určitě pomohlo, kdyby se podařilo odvrátit havarijní stav kostela a opravit ho. S vlastníkem však nejsou jednání úplně snadná. Co mě v Dětenicích překvapilo, byl zájem obce na převzetí poštovních služeb. Většinou se setkávám s obavami, v Dětenicích je to naopak ! 

V připravovaném projektu rekonstrukce budovy obecního úřadu už s místem pro poštu počítají :-)