Návštěva v Pohoří

Pohoří jsem návštěvu slíbila, protože jsem se nedostala na slavnostní otevření nového obecního domu s hasičskou zbrojnicí. 

A tak jsem přijela a s panem starostou Zdeňkem Krafkou jsme měli možnost prodiskutovat, co v obci dalšího připravují, s čím se potýkají a také , jak se připravit na soutěž Vesnice roku :-) 

Loni jsem byla v Pohoří s hodnotitelskou komisí soutěže a tak jsem měla možnost obec více poznat. V Pohoří je krásně, organizují spoustu akcí, mají velký venkovní zastřešený areál. 

Zajeďte do Pohoří, stijí to za to !