Navštívila jsem základní školu v Dubenci na Královédvorsku.

Navštívila jsem základní školu v Dubenci na Královédvorsku. Obrátil se na mě pan ředitel, škola v současném systému financování bojuje o svoji existenci. 

A tak jsem do Dubence zajela. Škola mě překvapila svou velikostí a množstvím aktivit, které dětem nabízí. Je školou plnotřídní, tedy má třídy od prvnvího do devátého ročníku. Ale ne všechny třídy se daří dětmi plně naplnit. Je to problém venkovských škol. 

Vedení obce školu podporuje, doplácí na mzdové prostředky učitelů, přispívá na dopravu a v posledních letech do rekonstrukce školy investovala nemalé prostředky. Sama škola je velmi aktivní. Zjišťuje dětem širokou nabídku volnočasových aktivit (14 kroužků). Při své návštěvě jsem "vyrušila" keramiky při glazování, šachisty a papíráky ( vyrábějí papírové modely), a to byl jen malý vzorek. 

Na rozsáhlé školní zahradě brzy vykvete motýlová louka a pěkně vyrůstá nové školní arboretum. Škola má i svůj včelím ! 

 Pan ředitel by uvítal lepší spolupráci s krajem a to hlavně podporu při financování venkovských škol, která mu chybí. To musíme změnit a pomoci. Bez škol venkov žít nebude !


Mgr. Martina Berdychová
poslankyně Parlamentu České republiky
místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regonální rozvoj