Nové Město nad Metují

Naše priority:

 • Snadný přístup k informacím, přehledný web města
 • Udržení vysokého standardu sociálního systému ve městě
 • Úroveň školství ve městě
 • Podpora bydlení
 • Podpora místních živnostníků, podnikatelů a spolků
 • Doprava a parkování ve městě
 • Povrchy ulic a chodníků
 • Cestovní ruch a propagace města
 • Efektivní využívání dotačních programů
 • Kulturní život města
 • Podpora sportu a veřejného koupání, budování hřišť a cyklostezek
 • Kasárna jako víceúčelový areál
 • Bezpečnost ve městě