Nové Město nad Metují

Naše priority:

 • snadný přístup k informacím, přehledný web města
 • udržení vysokého standardu sociálního systému ve městě
 • úroveň školství ve městě
 • podpora bydlení
 • podpora místních živnostníků, podnikatelů a spolků
 • doprava a parkování ve městě
 • povrchy ulic a chodníků
 • cestovní ruch a propagace města
 • efektivní využívání dotačních programů
 • kulturní život města
 • podpora sportu a veřejného koupání, budování hřišť a cyklostezek
 • kasárna jako víceúčelový areál
 • bezpečnost ve městě