Novinky

Dne 22. prosince 2016 se v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem (dále MNDK) uskutečnilo jednání o výstavbě urgentního příjmu, tzv. Emergency, a o přemístění a výstavbě nového výjezdního střediska ZZS Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK) v areálu MNDK.  


Konec jim předpovídali už po Bílé hoře, pak po roce 1918 a o třicet let později v časech hořké perzekuce komunistické totality - ale stále jsou tady. Aristokraté. Potomci dávných šlechtických rodů. Dnes už sice nespravují "panství", ale podnikají a i jinak žijí jako běžní občané, a přece se do jisté míry odlišují.


Křest druhého dílu knihy Jaroslava Hrůzy "Hradec Králové na pohlednicích v průběhu tří století II"

se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 18.30 hod. v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici. Jeho součástí bude autogramiáda autora a hudební vystoupení Martiny Forejtkové ze skupiny Nos Dames. 


Starostové a Východočeši vnímají výsledek letošních krajských voleb ve své podstatě pozitivně. Spojili se v jednu volební koalici a šli do voleb jako nezávislí starostové svých obcí a měst, ale i jako lidé, kteří se nebojí zvednout ruku pro dobrou věc, dokážou prosadit změny, realizovat konkrétní kroky a zachovat si přitom slušnost. 


S tématem umisťování výtvarných děl současného umění ve veřejném prostoru, tzv. 1% na umění, mne na jaře loňského roku oslovil sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky. Na půdě Poslanecké sněmovny jsem proto iniciovala vznik pracovní skupiny s cílem prosadit do legislativy ČR "instalaci výtvarných děl do veřejných staveb a úpravu veřejných prostranství prostřednictvím tzv. jednoho procenta na umění". 


Město v červnovém čísle Novin královédvorské radnice představilo veřejnosti záměr přivedení osobní vlakové dopravy do centra Dvora Králové nad Labem po stávající teplárenské vlečce a především vybudování nového společného dopravního terminálu v ulici 28. října v lokalitě mezi teplárnou a vánočními ozdobami.  


Lázeňský fotbalový turnaj se konal již po 39 ! Tentokrát v Železnici, škoda jen, že v tomto městečku již lázně svou činnost ukončily Místa konání turnaje se střídají a soupeří vybraných 8 fotbalových týmů z jednotlivých lázeňských měst. 


Městečko s přibližně 1.500 obyvateli na mě dýchlo prvorepublikovou atmosférou. Lázeňský dům, kavárna U Dášenky, postavy Josefa a Karla Čapka v parčíku. 


V Milovicích u Hořic jsem zastihla pana starostu Aloise Jirsáka v místním kempu, který obec provozuje. I když provozování kempu s koupalištěm je pro tak malou obec dost náročné, naše setkání bylo velmi příjemné a vyhlídky do budoucnosti Milovic optimistické. 


Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se po celém světě pořádá Olympijský den. 


Velkolepé vzpomínkové akce! Kdo má klobouk smeká před velkým týmem organizátorů a podporovatelů a především před jeho velením - ředitelem projektu Königgrätz 1866 -2016 Radkem Balcárkem. 


Ne, voda v Dobré Vodě nezezelenala, ale obec Dobrá Voda u Hořic uspěla v soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém kraji a získala ZELENOU stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Kdo jste ještě nebyl u obecních dobrovodských rybníků, určitě si návštěvu naplánujte!  


 Mezirezortní kulatý stůl k problematice poskytování Rané péče pro sluchově postižené (dále SP) je první svého druhu v novodobé historii u nás a uskutečnil se za účasti klíčových zástupců všech tří ministerstev, poskytovatele Rané péče, odborníků, ale především i zástupců komunity neslyšících sdružených pod hlavičkou ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) i zástupců odborné veřejnosti.  


Své kouzlo i platnost má fakt, když volební přání přestává být slovem a změní se v čin. Blíží se volby a s nimi přichází čas ohlédnutí, kolik činů bylo vykonáno. Do děje kraje jsme my, Východočeši, zasahovali z opozičních lavic. 


Nejen o dračích slavnostech , tradici založení města, jsem si mile popovídala s paní místostarostkou Hanou Horynovou. Je místostarostkou už 18 let a tak jsme přešly přirozeně i k tématu žen v politice a kde všude nám ženy političky chybí a také jaké zkušenosti jako političky máme.  


Starostu Rudníku Aleše Malocha jsem v jeho kanceláři nezastihla. Ale našla jsem ho společně s dalšími členy zastupitelstva, místních spolků, školy, dětmi při přípravě prezentace pro hodnotící komisi Vesnice roku. 


Návštěvy v Poslanecké sněmovně jsou vždy příjemné. Přijel za mnou klub seniorů z Jičína. Nejdříve mě pozvali na debatu do knihovny v Jičíně. 

A protože jsme hodně mluvili i tom, jak to v PS chodí, přijeli se do Prahy podívat. 


Pohoří jsem návštěvu slíbila, protože jsem se nedostala na slavnostní otevření nového obecního domu s hasičskou zbrojnicí.  


Koncert v kostele sv.Bartoloměje v Chodovicích byl velmi příjemným zážitkem. Rozezněl jej Hořický komorní orchestr, který letos slaví 30 let své existence. A právě tento soubor byl prvním hudebním tělesem, který v zachráněném a obnoveném kostele hrál. Děkuji ! Ve čtvrtek 21.června bude zahájen 42. ročník mezinárodního folklórního festivalu "Pod Zvičinou", jehož organizátorem je bělohradský folklórní soubor Hořeňák. Je mi ctí, že jsem nad konáním letošního ročníku festivalu mohla převzít záštitu.


Pozvánka na křest nové knihy kreseb prof. MUDr. Rudolfa Malce "Lidé hradečtí" Budete mít jedinečnou možnost setkat se s tímto významným člověkem (nar. 1924) nejenom jako lékařem, ale i výtečným portrétistou. 


Navštívila jsem základní školu v Dubenci na Královédvorsku. Obrátil se na mě pan ředitel, škola v současném systému financování bojuje o svoji existenci.  


Ne,ne,ve vyhlášené zámecké krčmě v Dětenicích jsem tenkrát nebyla :-) Hledala jsem obecní úřad a pana starostu Radomíra Vališku. Známe se dlouho, možná i proto, že jsme oba se starostováním začali v roce 2000!


Více než pětimiliardový tendr na zajištění autobusové dopravy v letech 2017 až 2026 zrušil Královéhradeckému kraji Úřad pro hospodářskou soutěž. Jako důvod uvedl, že zadávací podmínky nejsou stanoveny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pro vedení kraje nastal vážný problém, který se může velmi prodražit.  


Ve svém zamyšlení se v tomto prvním díle zaměřím na důležitost vzdělání neslyšícího dítěte v jeho přirozeném (rodném jazyce), kterým je český znakový jazyk. Pro jeho slyšícího vrstevníka je přirozeným jazykem český jazyk.  


Jedná se o celkovou částku, kterou pro obce do 3000 obyvatel rozdělilo Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu rozvoje a obnovy venkova. Ve velké konkurenci žadatelů uspěly i obce z Jičínska. Program je rozdělen do 5 dotačních titulů.  


Mnoho let je zřejmé, že platy učitelů jsou nízké a perspektiva karierního postupu nejasná. Poslední dobou se přidává problém inkluze a jejího odborného i finančního zajištění. Jaká řešení navrhují nesněmovní strany?  


Hnutí Východočeši není pořadatel besedy "STOP IMIGRACI" 14.4. 2016 v Hradci Králové ani žádným způsobem s organizátory nespolupracuje. Od konání akce se distancuje. 


10.3.2016 se sešel volební štáb a koordinátoři pracovních skupin. Hlavním bodem jednání byl volební program. Jednání bylo konstruktivní, všem zúčastněným děkujeme. :-)   


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s poslankyní PČR Martinou Berdychovou uspořádala kulatý stůl k tématu Zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU a získávání pracovních povolení. 


Problematikou bariér nejen ve vzdělávání, ale i v sociální oblasti, s nimiž se dosud potýká komunita neslyšících ve společnosti, se zabývala konference Neslyšící a bezbariérová společnost (19. 2. 2016). Možnosti zúčastnit se historicky prvního jednání v Poslanecké sněmovně využilo téměř 140 hostů.  


Inkluzivní vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů v současném českém vzdělávacím systému? Ano, či ne? A pokud ano, za jakých podmínek? Téma velmi citlivé, a to především z pohledu rodičů (slyšících i neslyšících) dětí s handicapem sluchu.  


Právě pro ně ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj připravila odborný seminář k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl přinést značné zjednodušení současné praxe.  


Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Martina Berdychová (Východočeši) ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje iniciovala odborné setkání k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí. 


Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás osobně pozvala na konferenci s názvem Neslyšící a bezbariérová společnost.


Martina Berdychová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Nadace Open Society Fund Praha, Vás zvou na setkání s aliancí Rodiče za inkluzi. 


Novodobá historie psaná od roku 1989 nám potvrdila známou pravdu, že každé strategické rozhodnutí politiků má zásadní dopad na ekonomickou stabilitu a rozvoj územního celku státu. Vstup do ES a později do EU byl z tohoto pohledu pro ČR nepochybně zcela zásadní.  


Pokud provedeme zevrubnou analýzu agrární politiky za posledních 10 let tak zjistíme, že z našeho zemědělství odešlo více než 80000 lidí, kteří svou činností přispívali 30 miliardami Kč ročně do státního rozpočtu. 


V roce 2016 uplyne 150 let od výročí krvavé řeže z roku 1866. Výstavou "Pevnost královéhradecká" v Muzeu východních Čech v Hradci Králové byl letos na podzim zahájen Program akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866, který potrvá téměř po celý příští rok. 


Krajskou kandidátků Starostů a nezávislých (STAN) a hnutí Východočeši v Královéhradeckém kraji povede poslankyně Martina Berdychová. Druhé místo obsadí starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Novinářům to dnes před jednáním krajského zastupitelstva řekli představitelé Starostů a Východočechů. 


Zástupci České asociace festivalů protestují proti poslaneckému návrhu vyčlenit v rozpočtu ministerstva kultury pro příští rok peníze na sedm festivalů klasické hudby. Návrh je nesystémový a poskytuje výhodu úzké skupině festivalů na úkor jiných zásadních akcí, stojí v dopise, který zaslali ministru kultury Danielu Hermanovi. 


Spor o to, zda v Hořicích přibude lékárna, končí. Krajská firma "Královéhradecká lékárna" od svého záměru ustoupila kvůli protestu tamních soukromých lékárníků a občanů. Ti se báli likvidace malých lékáren.  


Existuje rčení, že "lidé vědí, co dělají, ale nevědí, co to způsobí, když to udělají." Lidé z praxe jsou oprávněně citliví na to, že zákonodárci si v mnoha případech neuvědomují dosah prováděných změn a přijatých zákonů. 


Novela zákona o rozpočtovém určení daní, která jde do Senátu, vrací krajům 3,5 miliardy korun. Jakým způsobem změní finanční toky v krajských rozpočtech? Posiluje protikorupční prvky? Jak ji hodnotí zastupitelé regionálních politických uskupení? 


V příjemném prostředí nedávno otevřené Galerie Václava Havla v Hradci Králové, kterou provozuje exředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman, se o své zkušenosti z politiky podělily ženy, které působily nebo dosud aktivně působí v politice a kterým není jedno, co se kolem nich děje. 


Ve spolupráci s pracovníky Centra evropského projektování a.s. připravili Východočeši pro starosty a pracovníky úřadů v rámci ORP Kostelec nad Orlicí první odborný seminář, který poskytne informace o dotačních pobídkách a možnostech, jak čerpat finanční prostředky z evropských a národních zdrojů.  


10.3.2016 - se sešel volební štáb a koordinátoři pracovních skupin. Hlavním bodem jednání byl volební program. Jednání bylo konstruktivní, všem zúčastněným děkujeme 


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s poslankyní PČR Martinou Berdychovou uspořádala kulatý stůl k tématu Zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU a získávání pracovních povolení. Martina Berdychová ochotně zabezpečila účast pracovníků ze třech ministerstev, kterých se problematika týká (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí). Dobrá zpráva pro královéhradecký venkov - do návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 bude namísto předpokládaných 25 milionů korun pro Program obnovy venkova navrženo 40 milionů. 


K diskusi nad právě projednávanou novelou Školského zákona v Poslanecké sněmovně zve poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová. 


Existuje koncepce rozvoje lékárenských služeb? Skutečně hodlá Královéhradecká lékárna expandovat do všech měst Královéhradeckého kraje? Obrátili se na mě zneklidnění zástupci města Hořice, kde Královéhradecká lékárna už potvrdila záměr vybudovat novou lékárnu. 


Síť lékáren zajišťujících výhodné ceny pro nemocnice i veřejnost, kterou provozuje Královéhradecký kraj, se má rozšířit o pobočky i v menších městech. V Hořicích se však lékárníci obávají, že pro ně vstup takového hráče na trh v malém městě může být likvidační. 


Východočeši jsou nositelem jména regionu, který je našim společným domovem, a proto nám bytostně záleží na podmínkách, které determinují hranice našich možností. Pracovat pro lepší budoucnost a být dobrým hospodářem je náš trvalý cíl, který budeme v souladu s principem subsidiarity ve prospěch občanů našeho kraje vždy rádi plnit. 


PODKRKONOŠÍ - v sobotu 10. října jsme se symbolicky rozloučili s turistickou sezonou prostřednictvím akce Zavírání sezony na Zvičině. Součástí akce bylo vyhlášení Fotosoutěže Podkrkonoší 2015 a drakiáda. Akce proběhla za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 


Kraj bude řešit dopravní dostupnost Dvora Králové nad Labem jako nejdůležitějšího turistického centra Podkrkonoší. Možná se to zdá být neuvěřitelné, ale z předložených materiálů, které jsem si jako zastupitel města mohl prohlédnou v únoru letošního roku na krajském úřadě, vyplynulo, že krajský úřad neobdržel za posledních dvacet let od představitelů našeho města a jeho samosprávy žádný konkrétní podnět nebo zadání k vypracování komplexní rozvojové studie dopravní dostupnosti z pohledu silniční, železniční, říční či letecké dopravy.  


I když je do voleb ještě relativně daleko, některá hnutí už se dohodla na spolupráci. Na konci června oznámili zástupci Starostů a nezávislých (STAN) a politického hnutí Východočeši, že se domluvili na vytvoření společné kandidátky pro krajské volby v příštím roce. Východočeši 6,6 procent.


Až do roku 2012 Královéhradecký kraj neměl problém přispívat do Programu obnovy venkova minimální částkou 40 milionů korun. Porozumění pro venkov měla především pravicová krajská vláda, ta současná už třetím rokem z finanční podpory ukrajuje o téměř polovinu. 


Stavba D11 je prioritou každého voleného zástupce. A není divu, stav komunikace z Hradce Králové do Náchoda je doslova katastrofální. Poté, co se D11 stala vděčným mediálním tématem prázdninových týdnů, se na mne občané obrací s dotazy, proč se D11 zastaví. Z jakého důvodu se pokračování její výstavby ocitlo tzv. pod čarou financování staveb v roce 2016? 


Jak hodnotí poslankyně PČR Martina Berdychová právě skončenou konferenci v Hradci Králové "Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice"? Přinesla mi hodně cenných podnětů od samotných účastníků-neslyšících a také nové úkoly, které je ještě potřeba řešit. Plánuji uspořádat také na půdě sněmovny odbornou konferenci k této problematice a hradecké setkání mne v tom jen utvrdilo. Přítomní kvitovali, že sněmovna začíná systematicky řešit problematiku neslyšících.


Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) zvou na konferenci s názvem Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice. Jde o vůbec první konferenci, která se věnuje inkluzi ve vztahu k dětem, žákům a studentům se sluchovou vadou. 


Podařilo se. Podpora památek navýšena. Téma financování obnovy památek jsme několikrát otevřeli ve sněmovně. Při sestavování rozpočtu, na jednáních podvýboru pro kulturu, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, během jednání na ministerstvech financí a kultury. 


Dodržet limit 120 minut. Právě tolik času dostali členové hodnotitelské komise na posouzení každé ze 17 vesnic, které se do letošního klání přihlásily. Těžký, přetěžký úkol. A co teprve pro mne. Jako zástupkyni vítězné obce z předminulého ročníku se mi podle soutěžních pravidel dostalo cti předsedat krajskému kolu. 


"Prostřednictvím Ministerstva kultury byl v roce 2005 učiněn pokus oživit tuto problematiku, bohužel bez úspěchu," upřesňuje poslankyně Martina Berdychová a dodává: "V současnosti o zakotvení tohoto zákona v legislativě České republiky jednáme ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj. Šance na jeho prosazení by mohla být v roce 2016. V této souvislosti také hodláme letos v říjnu uspořádat v Poslanecké sněmovně odborný seminář."Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Martina Berdychová ve spolupráci s Českou asociací festivalů zve na seminář Program státní podpory festivalů profesionální­ho umění.

Jednání se bude konat v pondělí 29. června od 14 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1, místnost č. 205).


Početně nejmenší politické sdružení v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, Východočeši, půjdou do příštích voleb v roce 2016 s novým spojencem. Společnou kandidátku sestaví s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), kteří v současném volebním období kandidovali s TOP 09.  


Krajské kolo je minulostí, letošní vesnicí roku se stala obec Stračov na Hradecku. Porotu přesvědčila všestranným rozvojem a koncepcí do budoucna. Proto bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole této soutěže. 


Už jen několik obcí z Hradecka a Jičínska zbývá hodnotitelské komisi navštívit v soutěži Vesnice roku 2015 Královéh­radeckého kraje. "Hodnocení je opravdu náročné, protože ´výkony´ zúčastněných obcí jsou velmi vyrovnané. Bude těžké vybrat tu NEJ," řekla předsedkyně komise Martina Berdychová, poslankyně Parlamentu PČR. 


Dnes poprvé se v Hradci Králové setká hodnotitelská komise krajského kola Vesnice roku. Usednou v ní zástupci vyhlašovatelů - Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR.  


V kavárně Muzea východních Čech se včera v podvečer uskutečnilo přátelské posezení s poslanci PSP ČR Pavlem Plzákem, Ivanem Pilným a Martinou Berdychovou. Senátor Jiří Hlavatý se ze zdravotních důvodů omluvil. 


Předseda Hospodářského výboru Ivan Pilný a místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martina Berdychová v pondělí 4. května zahájili putování po obcích Královéhradeckého kraje, aby se zástupci samospráv diskutovalio aktuálních problémech. Jejich úvodní cesta vedla na Jičínsko.  


"Přijměte mé pozvání do Poslanecké sněmovny," nabídla během letošní únorové návštěvy v jičínské knihovně členům Klubu aktivních seniorů poslankyně Martina Berdychová. A svá slova mínila vážně.  


Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Martina Berdychová ve spolupráci s Ministerstvem financí zve odbornou veřejnost, zejména starosty obcí a měst, na konferenci na téma "Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě". 


Gratulujeme a přejeme všem vyhodnoceným sportovcům hodně štěstí v osobním i sportovním životě .

Vyhlášení proběhlo 31.3. 2015. Nejúspěšnější sportovkyní se za rok 2014 stala běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová. Na předávání cen se podíleli a ceny předávali i krajští zastupitelé z řad VÝCHODOČECHŮ Milan Maček a Helena Rezková.


Poslankyně PČR Martina Berdychová, patronka výjezdního zasedání poslanců PČR v Královéhradeckém kraji, při této příležitosti zprostředkovala návštěvu hned několika regionálních projektů uskutečněných s podporou Evropské unie. 


Poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR navštíví zítra 14. dubna na pozvání poslankyně Martiny Berdychové Královéhradecký kraj. Účast potvrdily také Klára Dostálová, náměstkyně ministryně Ministerstva pro místní rozvoj, a Monika Palatková, ředitelka CzechTourismu. "Mám tvrdou hlavu a dotahuji věci až do konce," říká o sobě někdejší starostka obce Holovous, dnes poslankyně Parlamentu ČR Martina Berdychová. O tom, jak vrátila do obce s 500 obyvateli rodinné stříbro - holovouský malináč a s ním i zdravý patriotismus, proč se chce pokusit o kultivování veřejného prostoru také v České republice a proč v současnosti přijala roli "mluvčí" minority neslyšících spoluobčanů, hovoří v následujícím rozhovoru.