O krajský titul Vesnice roku se utká  

17 obcí

Dnes poprvé se v Hradci Králové setká hodnotitelská komise krajského kola Vesnice roku. Usednou v ní zástupci vyhlašovatelů - Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR. Chybět nebudou také starostové - Aleš Krátký ze Sovětic, vítězné obce krajského kola Vesnice roku 2014, a Martina Berdychová, poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Královéhradec­kého kraje.

"Je to pro mne velká čest a současně nesmírná odpovědnost," říká někdejší starostka Holovous na Jičínsku, pod jejímž vedením obec získala vavříny krajských vítězů už v roce 2013 a druhé místo v celostátním kole, a dodává. "Pro porotce není snadné vybrat ty nejlepší z nejlepších. Ale každé takové ocenění má velký smysl. Motivuje obyvatele vesnice

k soudržnosti a současně prezentuje na veřejnosti, že na venkově stojí za to nejen bydlet, ale především žít."

A jaké jsou důvody, které před lety vedly také Martinu Berdychovou k tomu, aby se trvale usadila v roubence po své babičce v maličké obci Holovousy? "Lidé na venkově jsou často bohatší svými vztahy, víc drží pohromadě a pomáhají si. Nečekají, že stát či mecenáši za ně něco vyřeší. Místo zbytečných řečí jdou a udělají, co je ve vesnici potřeba. Život tu není anonymní, a to mi vyhovuje."

Do letošního souboje o titul Vesnice roku v Královéhradeckém kraji postoupilo 17 obcí. Z okresu Jičín - Dobrá Voda u Hořic a Konecchlumí, z okresu Trutnov - Suchovršice a Zlatá Olešnice, dvě obce z Rychnovska - Pohoří a Semechnice, čtyři z okresu Náchod - Bezděkov nad Metují, Božanov, Vlkov, Žďár nad Metují a sedm obcí z Hradecka - Kratonohy, Lovčice, Nepolisy, Prasek, Pšánky, Roudnice, Stračov.

"Mnohé nejsou v soutěži nováčky, v minulosti získaly některá z ocenění, např. obec Nepolisy je držitelkou Zlaté stuhy Vesnice roku," upřesňuje předsedkyně komise Martina Berdychová.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v těchto oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Krajská komise rozhodne o držiteli Zlaté stuhy do 30. června letošního roku. Vítěz postupuje do celostátního kola, v němž budou vyhodnocena první tři místa.