Odborné setkání k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí

Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Martina Berdychová (Východočeši) ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje iniciovala odborné setkání k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí. K účasti přizvala náměstka Ministerstva financí Tomáše Vyhnánka, který představí hlavní změny v zákoně. 

Dalším hostem bude náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková. Ta bude jednak prezentovat systém kontrol dotací EU v novém programovacím období, a zároveň přítomné seznámí s možnostmi, jak pro své obce získat finanční podporu z Evropské unie. 

 Setkání určené starostům obcí a měst se uskuteční v pondělí 8. února od 13.30 hod v sále Jana Letzela na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

"Problematiku kontrol dotací vnímám jako jeden z největších problémů, s nímž se ve své práci starostové potýkají," uvedla poslankyně Martina Berdychová a dodala: "Považuji proto za přínosné, aby se k připravovanému zákonu mohli vyjádřit na základě svých zkušeností z praxe." 

 V současné době se nový zákon, který by měl přinést zjednodušení při kontrolách dotací, včetně jejich duplicity, blíží k projednání v Poslanecké sněmovně a poté v senátu, kde ještě může doznat určitých změn. 

 Odborné setkání je součástí cyklu Regionálního hnutí Východočechů a STAN s cílem podpořit obce a regionální sdružení v jejich dalším rozvoji.