ORGÁNY HNUTÍ

ŘÍDÍCÍ RADA - předseda

Milan Maček

milannmacek@gmail.com
ROZHODNÍ A SMÍRČÍ VÝBOR- předseda Radek Balcárek

radek.balcarek@seznam.czKONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE - předseda Ing. Aleš Maloch

starosta@rudnik.cz