ORGÁNY HNUTÍ

ŘÍDÍCÍ RADA - předseda

Milan Maček


ROZHODNÍ A SMÍRČÍ VÝBOR- předseda Radek Balcárek



KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE - předseda Ing. Aleš Maloch