Poslanci budou rokovat v Hradci Králové i v Holovousech

Poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR navštíví zítra 14. dubna na pozvání poslankyně Martiny Berdychové Královéhradecký kraj. Účast potvrdily také Klára Dostálová, náměstkyně ministryně Ministerstva pro místní rozvoj, a Monika Palatková, ředitelka CzechTourismu.

Dopolední program výjezdního zasedání v Hradci Králové bude věnován problematice cestovního ruchu, zejména aktuálním překážkám jeho rozvoje. Pozvání do diskuse přijali zástupci Královéhradeckého kraje a jednotlivých destinačních společností včetně CzechTourismu, jehož pracovníci přiblíží roli této významné agentury v regionu.

Odpolední jednání se bude týkat podpory rozvoje venkova za účasti akčních skupin a uskuteční se v Holovousech u Hořic. Tamní obec se od roku 2013 pyšní titulem Vesnice roku Královéhradeckého kraje a stříbrnou stuhou v celostátním finále soutěže Vesnice roku. "Nepochybně jde o úspěch celé obce, která dokáže táhnout za jeden provaz," říká poslankyně a bývalá starostka Holovous Martina Berdychová. Ta v letech 2001 - 2002 připravila a prosadila projekt "Návrat holovouských malináčů" (realizace 2003), jehož hlavní myšlenkou bylo vrátit historický strom jako dědictví obce. Spolu s ním se tehdy otevřela i možnost opravit rybník, zrestaurovat sochu, vybudovat informační centrum, vytvořit prostory pro prodejnu či upravit náves. Evropská unie, která podporuje identitu a zdravý patriotismus, přispěla na "návrat malináčů" dotací ve výši tři miliony korun.

O aktuálních projektech s podporou EU a národních zdrojů bude v rámci výjezdního jednání hovořit také současná starostka Holovous Zlatuše Brádlová.

Během odpoledne účastníci navštíví i tamní nové, špičkové pracoviště Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, který na realizaci projektu "Ovocnářský výzkumný institut" získal podstatnou dotaci kolem 380 milionů korun z fondů EU.