Poslankyně PČR a zastupitelka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová se ptá:

Existuje koncepce rozvoje lékárenských služeb? Skutečně hodlá Královéhradecká lékárna expandovat do všech měst Královéhradeckého kraje?

Obrátili se na mě zneklidnění zástupci města Hořice, kde Královéhradecká lékárna už potvrdila záměr vybudovat novou lékárnu. Ta bude umístěna v soukromém objektu, vyžadujícím značné stavební úpravy, navíc v bezprostředním sousedství stávající lékárny. Už patnáct let ji provozuje místní lékárník, a nejen on se obává o svou existenci.

Připomeňme, že město Hořice, kde žije necelých 9 tisíc obyvatel, má v současnosti zcela dostačující počet lékáren. K dispozici jsou čtyři, pátá je dočasně uzavřena. Královéhradecká lékárna by tedy byla v pořadí již šestou lékárnou.

Proč vlastně Královéhradecká lékárna usiluje o přítomnost ve městě, kde kraj už není zřizovatelem nemocnice (tu provozuje jako léčebnu dlouhodobě nemocných město)?

Obdobná situace podle dostupných informací je také v Kostelci nad Orlicí a Borohrádku.

Dosud jsem se domnívala, že Královéhradecká lékárna byla primárně zřízena za účelem zásobovat léky své krajské nemocnice, což je centrálně výhodnější, ekonomičtější. Nyní se však zdá, že KHL mění své původní poslání. Expanduje do malých měst, a to bez ohledu na to, zda tu je či není přítomna krajská nemocnice.

Lze namítnou, že postupuje v souladu s legislativou, ale problém má i etický rámec. V daném případě si Královéhradecká lékárna počíná jako krajský "znárodňovatel" - do stávajících místních lékáren přichází s argumentem: přijdete zcela o možnost zásobovat místní domov důchodců, budete mít ekonomické problémy, nabízíme vám přechod pod Královéhradeckou lékárnu.

Byla jsem seznámena s odpovědí paní radní Třešňákové, která tlumočila panu hejtmanovi a členům rady obdobný dotaz od Okresního sdružení lékárníků v Jičíně.

Odpověď byla velmi obecná. Obsahovala i nepravdivou informaci, že Královéhradecká lékárna jako jediná zajišťuje pohotovostní službu o vánočních a novoročních svátcích. Podle informací z webu Královéhradeckého kraje však byly lékárny o svátcích většinou uzavřeny.

V závěru odpovědi se konstatuje, že rozšiřování lékáren je plně v kompetenci Královéhradecké lékárny a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky Královéhradeckého kraje prostřednictvím jeho akciových společností, žádám zdůvodnění tohoto záměru.

Znají členové dozorčí rady záměr a výši investic do rozšiřování sítě lékáren? Projednával tuto problematiku zdravotní výbor?

Jaký je investiční záměr, ekonomická rozvaha vybudování lékárny v Hořicích?

A jak mám rozumět dopsané poznámce ve výroční zprávě Královéhradecké lékárny za rok 2014, kde u bodu Návrh na rozdělení zisku (pokrytí ztráty) bylo dopsáno - SKRÝT a tato část zprávy chyběla. Doplněna byla v rejstříku teprve dodatečně a upřesňuje rozdělení zisku ve výši cca 26 mil. Co ještě skrývá Královéhradecká lékárna?

Občané kraje mají právo na odpověď, jaké záměry kraj chystá, a to i ve svých akciových společnostech.