Poslankyni Martinu Berdychovou zajímá názor lidí z praxe

Existuje rčení, že "lidé vědí, co dělají, ale nevědí, co to způsobí, když to udělají." Lidé z praxe jsou oprávněně citliví na to, že zákonodárci si v mnoha případech neuvědomují dosah prováděných změn a přijatých zákonů.

Martina Berdychová ale názor odborníků z regionu považuje za nepostradatelný a jejich praktické zkušenosti jsou pro ni podkladem pro rozhodování v Poslanecké sněmovně PČR.

Z tohoto důvodu také uspořádala v druhé polovině listopadu v Hořicích setkání nad novelou školského zákona. K diskusi přizvala ředitele mateřských a základních škol a jejich zřizovatele. A hlavní body jednání?

Povinný poslední rok předškolní docházky, inkluzivní vzdělávání a podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jednotné přijímací zkoušky na střední školu, povinná maturita z matematiky, reforma financování regionálního školství, kariérní řád.

"Každé z témat má svá úskalí a není zaručeno, že novela povede k nápravám nedostatků ve školství. Často se nyní ukazuje, že zavedená a léty prověřená pravidla, která byla zrušena, přinášela výsledky, na které jsme mohli být pyšní," uvedla starostka Dobré Vody u Hořic Jana Němečková.

"Všichni jsme se shodli, že zavedení povinného vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání takřka nic neřeší. Domníváme se, že v našem regionu 98% dětí již mateřské školy navštěvuje," konstatovala další přítomná Martina Knapová, ředitelka Mateřské školy Husova v Hořicích, a dodala: "Zavedení povinnosti bude představovat pro ředitele škol větší administrativní zátěž. Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole máme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajímají mě především změny ve vzdělávání těchto dětí. Zejména § 16, podpůrná opatření, jejich zavádění do praxe, spolupráce s poradenskými zařízeními, využití asistentů pedagoga a hlavně, jakým způsobem bude řešeno financování těchto asistentů. V současné době na ně školy nemají dostatek finančních prostředků."

Starostka Němečková připomněla, že "problémy se řeší nahodile tam, kde momentálně nastane problém, nebo když jsme pokáráni Bruselem, že diskriminujeme určité skupiny žáků, učíme špatně a máme špatné výsledky ve vzdělávání".

Přítomní se shodli, že k ozdravění školství je nezbytná koncepce, která bude reagovat na podněty zezdola, tj. od mateřských škol, na něž budou navazovat logické změny provedené v základním školství včetně vhodných metod učení.

Setkání přineslo ještě jeden zásadní názor do vlastních řad: "Pokud nebudeme děti ve školách učit logicky myslet, pak nemůžeme očekávat, že děti úspěšně odmaturují z matematiky."

Všichni zúčastnění iniciativu poslankyně Martiny Berdychové přivítali a ocenili, že se zajímá o názory, které vycházejí přímo z praxe.

Martina Berdychová v setkávání s odborníky z regionu hodlá i nadále pokračovat.