Poslankyni Martinu Berdychovou zajímají starosti starostů


Právě pro ně ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj připravila odborný seminář k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl přinést značné zjednodušení současné praxe. Ve zcela zaplněném Letzlově sále na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje o novém zákonu o řízení a kontrole veřejných financí diskutovali včera odpoledne s jeho autory, zástupci Ministerstva financí (náměstek Tomáš Vyhnánek a Jana Kranecová, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu), především starostové z těch nejmenších obcí kraje. 

 "Právě oni se ve své práci nejvíc potýkají s problematikou kontrol, a proto mě jejich názor zajímá a respektuji jej i ve své legislativní činnosti v Poslanecké sněmovně," uvedla v úvodu iniciátorka setkání poslankyně PČR Martina Berdychová. 

 Víte co mají společného ředitel základní školy, hasič, soukromý podnikatel a penzistka? Všichni jsou členy obecního zastupitelstva, a přitom žádný z nich nemá právní ani ekonomické vzdělání. Tak by mohl ve zkratce znít důvod, proč Ministerstvo financí koncipovalo nový zákon tak, aby jej pochopili především jeho adresáti. 

Jakýmsi jízdním řádem budou vzorové směrnice, včetně nabídky metodické podpory, workshopů a vysvětlovací kampaně, které přispějí k zjednodušení zpracování žádostí i systému kontrol. Aby bylo možné ověřit funkčnost systému, účinnost zákona byla odložena na rok 2018. 

V druhé části odborného semináře se účastníci seznámili prostřednictvím zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj Kateřiny Neveselé s dosavadním čerpáním finanční podpory z Evropské unie v období 2007-2013 a také s možnostmi, jak získat evropské dotace pro své obce v současném programovacím období. 

 Poslankyně Martina Berdychová hodlá v podobných setkáních starostů a se zástupci ministerstev pokračovat i v budoucnu.