Pro venkov 375 miliónů


Jedná se o celkovou částku, kterou pro obce do 3000 obyvatel rozdělilo Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu rozvoje a obnovy venkova. Ve velké konkurenci žadatelů uspěly i obce z Jičínska. Program je rozdělen do 5 dotačních titulů. 

První s alokací 29 miliónů je určen pro obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku. Druhý titul s alokací 100 miliónů je zaměřen na akce, do kterých jsou zapojeny děti a mládež. Většina žádostí je směřována na vybudování dětských hřišť. Zde byly úspěšné obce Kozojedy, které získají na dětské hřiště 351 tisíc, a do Dobré Vody u Hořic putuje 392 tisíc na přírodní školní hřiště. Ve třetím dotačním titulu pro podporu spolupráce obcí s alokací 4,3 miliónů uspěl jen Mikroregion Podchlumí. 

Čtvrtý dotační titul rozdělil 31,5 miliónů na obnovu drobných památek. Úspěšná byla obec Radim, která na obnovu dvou pískovcových křížků získala 283 tisíc korun. Nejvíce žádostí bylo hodnoceno v novém pátém dotačním titulu na obnovu místních komunikací s alokací 210,2 miliónů. 

Tady uspělo město Kopidlno a získalo 602 tisíc. Mezi náhradníky se ocitla obec Lukavec u Hořic, a má tak stále naději na získání finanční podpory. Velký převis žádostí v tomto dotačním titulu (obce žádaly o 727 miliónů) potvrdil, že nedostatek prostředků na obnovu místních komunikací trápí obce nejvíce. 

 V poslanecké sněmovně budu usilovat o navýšení prostředků pro tento dotační titul, stejně tak o navýšení prostředků do Programu obnovy venkova našeho kraje. Martina Berdychová, poslankyně, členka komise Programu a rozvoje venkova MMR