Radek Balcárek

Rok narození: 1966

Aktuální pracovní pozice/stav/aktivity:

Ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866

Předseda neziskové organizace Garda města Hradec Králové o.s.

Okrskář městské policie statutárního města Hradec Králové

Publicista

Zkušenosti:

Autor a ředitel mezinárodního projektu Königgrätz 1866 - více jak dvacetileté pořádání vzpomínkových akcí k výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové 1866, které jsou dlouholetým pilířem prestižních akcí Callendarium Regina.

Více jak dvacetiletá práce u městské policie Hradec Králové. Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města, práce a komunikace s lidmi přímo v terénu, odpovědnost za svěřené úseky městských částí.

Odbornost v rámci Východočechů:

občanská sdružení, volnočasové aktivity, neziskové organizace

bezpečnostní problematika, oblast IZS,

Proč Východočeši?

Více jak dvacet let pracuji v neziskovém sektoru a stejně tak více jak dvacet let pracuji u městské policie. Tyto dvě zdánlivě nepodobné profese mi daly nahlédnout do problematiky bezpečnosti a neziskových organizací ze zcela jiných úhlů. V poslední době se zajímám o komunální politiku, protože nejsem lhostejný k názorům občanů, se kterými mám v terénu možnost komunikovat. Rád bych aktivně přispěl ke zlepšení situace v našem městě a kraji. Všemu čím se zabývám, se věnuji na sto procent a s pokorou k dovednostem ostatních si stanovuji takové cíle, o kterých jsem přesvědčen, že je v mých silách a schopnostech je splnit.

Osobní motto:

"Veřejná moc nesmí být k pronajmutí"

Ocenění:

1985- Stříbrná plaketa Dr.Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve

1992- Plaketa města Hradce Králové za přínos cyklu prestižních akcí REGINA

2007- Záslužná zlatá medaile "Za službu míru" udělená Svazem veteránů České republiky za dlouholetý přínos při pořádání pietních vzpomínkových akcí.

2010- Medaile Statutárního města Hradec Králové za dloholetou kvalitní policejní práci