Rodiče za inkluzi


Martina Berdychová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Nadace Open Society Fund Praha, Vás zvou na setkání s aliancí Rodiče za inkluzi. 

28. ledna 2015 od 13.00 - 14:30 hodin

Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, Místnost B 211 

Setkání se zúčastní zástupci aliance Rodiče za inkluzi. Aliance vznikla na začátku roku 2015 jako volné uskupení rodičů, kteří věří v prospěšnost společného vzdělávání všech dětí bez rozdílu. 

Chtějí, aby byla respektována jejich možnost svobodně volit cestu vzdělávání jejich dětí a aby tyto děti získaly ve vzdělávání odpovídající podporu. Na úvod Vám rodiče představí příběhy svých dětí prostřednictvím krátkých video-medailonků, které vznikly k prvnímu výročí existence této aliance. 

Následovat bude diskuze formou menších kulatých stolů, které poskytují prostor pro individuálnější a otevřenější debatu. Setkání má za cíl seznámit poslankyně a poslance s konkrétními problémy, na které rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Prostor ale samozřejmě bude i pro pozitivní zkušenosti. Registrovat se můžete do 27. ledna 2015 na email: dolezalj@psp.cz