Setkání k novele Školského zákona


K diskusi nad právě projednávanou novelou Školského zákona v Poslanecké sněmovně zve poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2015 ve 13,00 hodin v Divadelním sále radnice - Městského úřadu Hořice. "Jako členka školského výboru, který je garantem projednání novely školské legislativy i zákona o pedagogických pracovnících, bych ráda znala názory na připravované změny, které jsou pro mé rozhodování ve sněmovně nepostradatelné," říká poslankyně Martina Berdychová, která uvítá praktické zkušenosti i stanoviska odborné veřejnosti k těmto tématům: Povinný poslední rok předškolní docházky, inkluzivní vzdělávání a podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jednotné přijímací zkoušky na střední školu, reforma financování regionálního školství, kariérní řád.