Stát chce systémově podpořit festivaly živého umění

Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Martina Berdychová ve spolupráci s Českou asociací festivalů zve na seminář Program státní podpory festivalů profesionální­ho umění.

Jednání se bude konat v pondělí 29. června od 14 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1, místnost č. 205).

Cílem semináře je představit poslancům, senátorům a odborné veřejnosti koncept státní podpory festivalů profesionálního umění napříč uměleckými obory. Jedná se o významné festivaly, které mají zásadní přínos pro daný umělecký obor, dosah v celostátním i mezinárodním měřítku, posilují prestiž české kultury v zahraničí, podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.

"Rádi bychom na půdě Sněmovny v rámci příprav návrhu Státního rozpočtu na rok 2016 představili koncepci, která za podpory odborné veřejnosti akcentuje především uměleckou kvalitu jednotlivých akcí, transparentnost a také systémové řešení přidělování finanční podpory festivalům v oblasti živého umění," uvedla za pořadatele poslankyně PČR Martina Berdychová.

Účast na setkání za Českou asociaci festivalů přislíbili:

Zlata Holušová, Prezidentka České asociace festivalů, ředitelka festivalu Colours of Ostrava

Yvona Kreuzmannová, Viceprezidentka České asociace festivalů, ředitelka festivalu TANEC PRAHA

David Dittrich, Viceprezident České asociace festivalů, ředitel festivalu Concentus Moraviae

Marek Vrabec, Viceprezident České asociace festivalů, ředitel festivalu Struny podzimu

Program semináře:

14:00 Úvodní slovo

14:10 Aktuální situace v oblasti státní dotační politiky vůči festivalům

14:30 Návrh systémového řešení formou Programu podpory festivalů profesionálního umění

15:00 Moderovaná diskuse

15:30 Přestávka na kávu

15:50 Sumarizace závěrů, komuniké

16:00 Závěr akce

Účast je nutné potvrdit na e-mailové adrese: office@czaf.cz