Stavba D11 STOPku nedostala Rozhovor s Martinou Berdychovou na ožehavé téma

Co říkáte tomu, že by se měla zastavit výstavba ostře sledované komunikace D 11?

Stavba D11 je prioritou každého voleného zástupce. A není divu, stav komunikace z Hradce Králové do Náchoda je doslova katastrofální. Poté, co se D11 stala vděčným mediálním tématem prázdninových týdnů, se na mne občané obrací s dotazy, proč se D11 zastaví. Z jakého důvodu se pokračování její výstavby ocitlo tzv. pod čarou financování staveb v roce 2016?

Spolu s předsedou hospodářského výboru Ivanem Pilným, poslancem za Královéhradecký kraj, jsem se zúčastnila jednání s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a náměstkem ministra dopravy. Zajímali jsme se o to, zda je výstavba D11 opravdu ohrožena.

A jaká je tedy realita?

Byli jsme ujištěni, že finance výstavbu D11 v žádném případě neohrožují. Stavba zůstává vládní prioritou. Její zahájení je plánováno na podzim příštího roku; na přelomu května a června by mělo být vypsáno výběrového řízení na dodavatele stavby a na podzim podepsána smlouva s vítězným uchazečem. Náklady na stavbu v roce 2016 tak nebudou vysoké a Státní fond dopravní infrastruktury bude schopen je pokrýt. Zásadní však budou finanční náklady na stavbu D11 v roce 2017 a v letech následujících.

To, co zahájení stavby D11 stále ohrožuje, je připravenost stavby (v současnosti cca z 96%). Vyhlášení výběrového řízení na přelomu jara a léta příštího roku je však reálné. Zahájení stavby ještě může ohrozit rozsah archeologických průzkumů a EIA (vliv stavby na životní prostředí) a řešení majetkoprávních problémů.

Může usnadnit přípravu dopravních staveb i změna legislativy?

Samozřejmě. Změna legislativy, která by zjednodušila výkupy pozemků, řešila věcná břemena a zařazení např. staveb mostů a lávek do nákladů a majetku státu, a to i jejich budoucí údržby. Nyní zůstávají stavby obcím, které se jejich převzetí z důvodu vysokých nákladů na budoucí údržbu brání. Pokud se najde shoda v poslanecké sněmovně, budou nové změny platné již od ledna příštího roku, a to by mohlo výrazně urychlit i přípravu staveb D11 i R35.

Martina Berdychová

poslankyně PČR