Radek Balcárek v historickém kostýmu uprostřed bitevního pole, Foto: Ondřej Littera
Radek Balcárek v historickém kostýmu uprostřed bitevního pole, Foto: Ondřej Littera

Tam u Králového Hradce


V roce 2016 uplyne 150 let od výročí krvavé řeže z roku 1866. Výstavou "Pevnost královéhradecká" v Muzeu východních Čech v Hradci Králové byl letos na podzim zahájen Program akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866, který potrvá téměř po celý příští rok.

Jak je připraven na tuto událost jeden z hlavních organizátorů - ředitel projektu Königgrätz 1866 - pan Radek Balcárek? 

Začínáme královéhradeckým městským plesem (23. ledna 2016), s podtitulem Ples císaře Františka Josefa I. Chceme totiž, aby rok 1866 byl vnímán nejen jako válečný rok, ale jako část historického období, i s dobovým společenským a civilním životem se vším všudy. 

Bylo těžké sladit představy jednotlivých organizátorů? 

Samozřejmě, tak docela snadné to nebylo. Každý, kdo se na projektu seriálu vzpomínkových akcí podílí, má svoji představu a své cíle. Ale snažíme se v rámci organizačního výboru, aby všichni dostali prostor a možnost realizace. 

Jde zřejmě o vůbec nejrozsáhlejší projekt připomínající tyto události. Na co především se soustředí dramaturgie? S kým organizační tým konzultoval přípravné kroky? 

Ano, je to velmi obsáhlý a členitý projekt, v němž jsou zastoupena nejrůznější témata: vědecká, kulturní, společenská a historická. Naším cílem je, aby byla skutečně vyvážená. Zárukou jsou odborníci s bohatými zkušenostmi, kteří jsou součástí organizačního týmu. Pokud jde o realizaci bitevních scén, soustředíme se především na autentičnost, kterou konzultujme s historiky. Dramaturgii ukázek připravujeme s filmovými odborníky, kaskadéry, výtvarníky scén, režiséry a dalšími, s nimiž léta spolupracujeme při natáčení historických filmů. 

Můžete uvést z vašeho pohledu nejdůležitější pilíře kulturního programu? 

Jedním z nich je "První den spolu" s videomappingem a ohňostrojem. Dále už zmíněný městský ples, který se bude odehrávat "na dvoře" císaře Františka Josefa I. Vítáni jsou hosté v dobových kostýmech. Vzpomínkové akce budou pokračovat mezinárodní vědeckou konferencí v Muzeu východních Čech, multimediálním programem s koncertem filharmonie a také obrovskou vojenskou ceremonií na Velkém náměstí v Hradci Králové. Součástí programu bude také mše za padlé v chrámu Sv. Ducha a odhalen bude i nový figurální pomník na bojišti. Seriál akcí vyvrcholí na Chlumu 1. - 3. července bitevními ukázkami - Srážkou jezdectva u Střezetic a velkou bitevní scénou Königgrätz 1866. 

Na co se osobně těšíte? 

Těším se na všechny akce a hlavně na organizačně velice náročné bitevní ukázky. Během nich divákům živě nabídneme maximum možných bojových a scénických efektů, které jinak mohou vidět jen ve filmech. 

Čeho se nejvíc obáváte? 

Především všeobecné bezpečnostní situace, která by mohla poškodit všechny organizátory velkých akcí s účastí mnoha tisíc návštěvníků. 

Součástí projektu bude např. i výstava "Post bellum 1866" - válečné hroby a archeologie bitevního pole. Je v tomto kontextu stále co objevovat? 

Nejen během oprav hrobů, ale i při různých archeologických průzkumech se neustále objevují artefakty z bitvy: různé druhy střeliva, výstrojních doplňků a dalších zajímavostí. V některých případech jsou nálezy velmi překvapivé. Jde o součást výzbroje, které určitý druh vojska už dávno neměl používat. 

Musíte zas a znovu opravovat veřejnost, že ve skutečnosti nejde o oslavu nejkrvavější bitvy 19. století, ale o vzpomínkové akce, které mají pietní rozměr? 

Slovo oslava sem naprosto nepatří, maximálně tak oslava života. Velmi dbáme o to, aby naše akce měly pietní a vzdělávací rozměr. Oživováním historických výjevů chceme ukázat krásu tohoto období a vojenskými ukázkami zase přiblížit způsob a taktiku, s důrazem na nesmyslnost válčení. 

Narodil jste se - a doposud žijete - v míru, co vám osobně přináší rekonstrukce těchto válečných událostí? 

Především poznání historie, která se výrazně dotkla míst, kde žiji. Pohybovali se zde významné osobnosti: Hindenburg, Benedek, Bismarck, Wilhelm I. Rozhodovalo se zde o dalším osudu střední Evropy. Organizovat bitevní ukázky je určitá možnost vyzkoušet si na sobě, co všechno se dá logisticky zvládnout a jak co nejlépe realisticky předvést divákům konkrétní obraz historie. 

Zaslouží si obec Chlum u Hradce Králové větší pozornost v rámci cestovního ruchu? 

Nepochybně. Dlouho opomíjené bojiště si zaslouží velkou pozornost. Nachází se zde téměř pět set pomníků a památníků, z nichž mnohé mají značnou uměleckou hodnotu a jsou skutečně krásné. Je zde nové válečné muzeum a rozhledna, cyklostezky a především obrovský genius loci. 

Jak se na projektu finančně podílí klíčoví pořadatelé: Královéhradecký kraj a město Hradec Králové? 

Seriál akcí má rozpočet téměř deset miliónů korun a jde o jeden z nejrozsáhlejších projektů tohoto druhu v České republice. Finančně i službami přispěje mnoho firem a partnerů - kraj i město se však podílejí zásadně, více jak šesti miliony korun.Důvěra organizátorů je velké břemeno a já doufám, že širokou veřejnost nezklameme. Zvu každou rodinu a každého jednotlivce, aby navštívil kteroukoli část seriálu akcí. Pevně doufám, že budou všichni spokojeni.