Větší podpora obnově památek z ministerstva kultury ještě letos

Podařilo se. Podpora památek navýšena. Téma financování obnovy památek jsme několikrát otevřeli ve sněmovně. Při sestavování rozpočtu, na jednáních podvýboru pro kulturu, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, během jednání na ministerstvech financí a kultury.

Výsledkem je alespoň částečný nárůst financí do programů Ministerstva kultury na obnovu památek, a to ještě v letošním roce. Oproti původnímu rozpočtu tak Ministerstvo kultury obdrží do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) o 52 milionů korun navíc.

V prvním kole rozdělení tohoto navýšení byla podpořena pokračující obnova kláštera v Broumově (2 mil.) a kostel sv. Barbory v Otovicích (1 mil.). Další podpora bude rozdělena na konci srpna. Z tohoto programu získaly na počátku roku podporu i památky na Jičínsku: Kostel sv. Gottharda v Hořicích (600 mil.), hrad Kost (400 mil.) a kostel v Nové Pace (600 mil.).

Další program - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - bude navýšen o 31 milionů korun; prostředky čekají na rozdělení. Z programu již čerpají města na Jičínsku: Jičín, Sobotka a Pecka.

Oproti původnímu rozpočtu byly rovněž navýšeny prostředky na obnovu památek, které rozdělují obce s rozšířenou působností, a to o 15 milionů korun.

Dalším programem, podporujícím obnovu památek, je Program rozvoje venkova na Ministerstvu pro místní rozvoj. I ten se podařilo navýšit, a v červnu tak mohly být přijímány žádosti na obnovu nezapsaných drobných památek v obcích do 3000 obyvatel. Z Jičínska získaly podporu v rozsahu 60 - 300 tisíc korun památky v obcích Staré Smrkovice, Kopidlno, Dřevěnice, Staré Místo, Libošovice, Radim, Cerekvice nad Bystřicí a Lužany.

Martina Berdychová, poslankyně Parlamentu ČR