Víte, jak správně hlasovat?

V parlamentních volbách mohou voliči své favority kroužkovat, při komunálních volbách se však křížkuje. Máte několik možností, jak označit volební lístek. Tyto možnosti se však značně liší od označování u jiných voleb. Je možné udělit maximálně tolik hlasů, kolik je ve městě zastupitelů.

Systém hlasování v komunálních volbách popisuje zákon č. 491/2001 Sb. Způsoby, jak volit, si ukážeme na příkladu města, které má 21 zastupitelů.

Chcete volit jednu stranu

Nemáte žádné konkrétní oblíbence a souhlasíte s lídrem kandidátky. V takovém případě označte křížkem jednu stranu a vašich "21 hlasů" připadne prvním 21 lidem na kandidátce.

Chcete zvolit jednu stranu, ale nesouhlasíte s lídrem kandidátky

Pokud chcete své hlasy dát kandidátům jedné strany či hnutí, ale nesouhlasíte s jejím lídrem, můžete křížkovat v rámci strany (hnutí) jednotlivé kandidáty. 

Není nutné křížkem označit celou stranu, postačí označit jednotlivé kandidáty v maximálním počtu podle počtu zastupitelů v obci, v našem ilustrativním městě je to tedy maximálně 21 křížků. Pokud jich v rámci jedné strany dáte méně a jiné kandidáty z dalších stran neoznačíte, vaše zbylé hlasy propadají. Křížky však platí.

Chcete zvolit různé kandidáty z různých stran

Pokud nechcete volit celou stranu, ale jen osobnosti, které kandidují za různé strany či hnutí, můžete křížkem označovat kandidáty napříč stranami. Opět můžete udělit maximálně tolik křížků, kolik je v obci zastupitelů. V našem modelu tak můžete zakřížkovat maximálně 21 osob. Pokud jich označíte méně, tyto vaše hlasy propadají, křížky ale zůstávají platné.

Chcete zvolit jednu stranu a několik osobností z dalších stran

Pokud fandíte jedné straně, ale přitom chcete v zastupitelstvu i zástupce stran jiných, můžete hlasovat tak, že v jiných stranách označíte jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak právě tu vaši oblíbenou stranu. Rozdělení hlasů po sečtení bude provedeno takto: pokud v našem modelu označíte pět osobností, dáte každé hlas. Vašich zbylých 16 hlasů se pak odshora rozdělí straně, kterou jste označili jako celek.

Kdy je hlas neplatný

Důležité je při křížkování neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Nemůžete například označit křížkem dvě politické strany. Hlas je neplatný i tehdy, když označíte více kandidátů, než je volených míst v zastupitelstvu. V tom případě propadají všechny hlasy.