Vlakem do centra Dvora Králové nad Labem, utopie nebo vize pro budoucnost?

Město v červnovém čísle Novin královédvorské radnice představilo veřejnosti záměr přivedení osobní vlakové dopravy do centra Dvora Králové nad Labem po stávající teplárenské vlečce a především vybudování nového společného dopravního terminálu v ulici 28. října v lokalitě mezi teplárnou a vánočními ozdobami. K podpoře tohoto záměru se 23. května uskutečnila prezentační jízda osobním vlakem z centra města do Jaroměře. Jejím cílem bylo podpořit myšlenku elektrifikace železniční tratě v úseku Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem a také začlenění a zprovoznění stávající železniční vlečky společnosti ČEZ jako plnohodnotné tratě SŽDC, právě za účelem osobní železniční dopravy do centra města.

Město k tomuto záměru obdrželo celou řadu reakcí i dotazů z řad veřejnosti, přinášíme vám proto doplňující informace k tomuto tématu ve formě vyjádření Nasika Kiriakovského, zastupitele města, který je jedním z iniciátorů tohoto nadregionálního dopravního záměru a který je i koordinátorem tohoto projektu. Vyjádření zveřejňujeme v plném znění:


Pro někoho utopie, pro mne vize a budoucnost

Jistě si všichni pamatujeme společnou prezentaci Města Dvůr Králové nad Labem a AŽD Praha, jak inovativně využít teplárenskou vlečku pro osobní vlakovou dopravu. Prezentační jízda odpovědných politiků, krajských úředníků, mnoha železničních odborníků za účasti řady novinářů zapůjčeným vlakem, nenechala nikoho v našem městě v klidu.


Je velká škoda, že tisk a televize přinesly o akci jen základní informace. Nikdo nedokázal v mediích odprezentovat konkrétní důvody, které při prezentaci také zazněly, proč je tento projekt ze strany odborníků a politiků podporován a jaké další synergické efekty městu a kraji přinese.


Dovolím si zde proto některé, zatím neprezentované, důvody připomenout a zároveň odpovědět na otázky, které se objevily na sociálních sítích a webových stránkách města.


Historicky se jedná o již třetí, nebo spíše čtvrtý, pokus o přivedení osobní vlakové dopravy do centra města od roku 1910. Naši předkové o tomto řešení vlakové dopravy vážně uvažovali. Architektonicko-urbanistická výstava nejenom na toto téma v roce 1949, pořádaná na tehdejším okresním úřadě, toho byla důkazem. Poslední dokumenty o zprovoznění vlečky v novodobé historii se datují do let 1993-94 a jednalo se o strategickou dopravní studii zpracovanou úsekem rozvoje SŽDC Praha a následně pak v letech 2013-2014 jako variantní řešení studie proveditelnosti.


Nikdy ale nebylo město tak blízko k možnosti záměr v dohledné budoucnosti zrealizovat tak, jak tomu je dnes. V současné době vše "nahrává" k realizaci tohoto inovativního dopravního záměru. Je to zejména díky tomu, že stát zastoupený jinak Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na základě doporučení a dlouhodobé strategie EU velmi zodpovědně přistupuje k elektrifikaci a celkovému využívání našich hlavních meziregionálních tratí. Mezi tratě vhodné pro elektrifikaci a nové dopravní modely osobní přepravy v budoucnosti byla vybrána i trať vedoucí okolo našeho města, spojující tři krajská města - Pardubice - Hradec Králové - Liberec.


Naším jediným cílem ale není jenom zprovoznit a elektrifikovat vlečku a přivézt osobní vlakovou dopravu do centra, ale zejména také ekonomicky a provozně stabilizovat náš městský centrální zdroj tepla, kterým je naše Teplárna Dvůr Králové nad Labem. ČEZ, vlastník teplárny, dlouhodobě nevyužívá v maximální míře její celkovou výrobní kapacitu (po "zhroucení" výroby v závodech TIBY, Strojtexu atd. není v podstatě komu dodávat) a teplárna je pro ČEZ spíš ekonomicko-provozní problém, než přínos.


Jinými slovy, teplárna, která nedodává energii do průmyslových podniků má velmi nejistou budoucnost!


Mohlo by se tedy stát, že ČEZu dojdou v budoucnosti inovativní nápady na eliminaci nedostatečně využívané výrobní kapacity výroby elektrické energie a horké vody a bude tím pádem z čistě ekonomických důvodů donucen služby teplárny přehodnotit a následně třeba i logicky zdražit, což bude mít určitě negativní dopad hlavně na naše občany v bytovém fondu města, který je na teplárně závislý!


Proto ČEZ aktivitu města, týkající se elektrifikace železničních tratí v okolí Dvora Králové nad Labem, vítá a jednoznačně podporuje, neboť v tom vidí možnost, že by se teplárna stala plnohodnotným zdrojem elektrické energie pro tyto tratě a její budoucnost by tak byla na mnoho let zajištěna. Vedení ČEZu proto doporučilo prodej vlečky SŽDC tak, aby se v budoucnosti stala součástí sítě státních tratí a bylo do ní možno tedy z prostředků státu a EU i významně investovat, například i do tolik potřebného zabezpečení železničních přejezdů silnic v Lipnici a ve městě samotném.


A to zde nepíšu o tom, jaké významné ekonomické přínosy v řádech milionů korun získá město tímto projektem např. z úspory na spolufinancování (dotování) MHD a na ní navazujících spojů autobusové dopravy.

Výstavbou nového společného dopravního terminálu v prostoru ulice 28. října (dnes zanedbaná skladová plocha u kolejí vlečky, naproti hlavnímu vchodu do teplárny, sousedící s hlavní budovou družstva Vánoční ozdoby) vyřešíme nejenom tolik potřebný moderní dopravní TERMINÁL, který umožní všem cestujícím bez dnes nutných přejezdů využívat jak dopravu vlakem, tak autobusem nebo autem, či na kole (cyklostezka a záchytné parkoviště jsou vzdáleny jen několik desítek metrů), ale i velmi neutěšený stav celého území, kterým se naše město určitě nemůže v žádném případě chlubit.

Nasik Kiriakovský
zastupitel města, koordinátor projektu