Volební období krajského zastupitelstva se uzavírá

Své kouzlo i platnost má fakt, když volební přání přestává být slovem a změní se v čin. Blíží se volby a s nimi přichází čas ohlédnutí, kolik činů bylo vykonáno. Do děje kraje jsme my, Východočeši, zasahovali z opozičních lavic. Úspěchem je, že se nám podařilo vedení kraje přesvědčit o nutnosti finančního posílení Programu obnovy venkova (dotační program pro obce do 2000 obyvatel) i o tom, že kraj dal "zelenou" vzniku Vyšší odborné škole pro tlumočníky českého znakového jazyka, která zahájí svou činnost s novým školním rokem už letos. To, co jsme postrádali, byly života schopné dlouhodobé koncepce a vize rozvoje kraje, a to téměř ve všech oblastech. Chyběla jasná rozhodnutí. Vedení kraje nedokázalo mnohá palčivá témata přeměnit v činy a nepodařilo se mu nastartovat jasnou cestu na období delší, než jsou 4 volební roky. Zklamáním tak pro nás je neschopnost krajské vlády realizovat rozumnou rekonstrukci nemocnice v Náchodě, vybrat dopravce pro zajištění veřejné autobusové dopravy a nedostatečná komunikace s obcemi. Na začátku volebního období jsme měli možnost zasílat svůj příspěvek do periodika vydávaného krajem. Po volbách vše utichlo. Využívám teď nabídku, která se nemusí opakovat a děkuji svým kolegům Východočechům, krajským zastupitelům Heleně Rezkové, Františku Kinskému a Milanu Mačkovi za jejich východočeskou práci pro kraj. A vám, vážení čtenáři, děkuji za všechny podněty. Jak říká Jan Werich: "Jednota lidí nevzniká tehdy, když je na ulici každý hrdinou, nýbrž celá ulice ví, co chce a shoduje se v tom s druhou ulicí." Přeji nám, abychom věděli, co se může udělat teď, co potom a co se už udělat nedá. Přeji nám správnou volbu nového vedení kraje!
Martina Berdychová