VOŠ pro tlumočníky má zelenou

Jak hodnotí poslankyně PČR Martina Berdychová právě skončenou konferenci v Hradci Králové "Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice"?

Přinesla mi hodně cenných podnětů od samotných účastníků-neslyšících a také nové úkoly, které je ještě potřeba řešit. Plánuji uspořádat také na půdě sněmovny odbornou konferenci k této problematice a hradecké setkání mne v tom jen utvrdilo. Přítomní kvitovali, že sněmovna začíná systematicky řešit problematiku neslyšících.

Aula Univerzity Hradec Králové během konference Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR

Úžasnou radostí pro mne i přítomné - navíc načasovanou hned v úvodu konference - byla zpráva o úspěšném dokončení akreditace oboru tlumočník českého znakového jazyka na nově připravované VOŠ v Hradci Králové ve škole pro neslyšící. Už dříve se nám podařilo na zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prosadit souhlas se vznikem nové Vyšší odborné školy pro tlumočníky. Ale teprve teď škola dostala zelenou!

Poslankyně Martina Berdychová hovoří o roli poslance při prosazení změn v legislativě

Největší zásluhou na tomto těžce vybojovaném úspěchu má vedení školy v Hradci Králové, především paní ředitelka Iva Rindová. Problematika neslyšících není politiky a veřejností stále ještě zcela chápána a prosadit změny nejen ve vzdělávání neslyšících není a nebude snadné.