Východočeši podepsali koaliční smlouvu a jdou do krajských voleb 2016 společně se starosty.

Východočeši jsou nositelem jména regionu, který je našim společným domovem, a proto nám bytostně záleží na podmínkách, které determinují hranice našich možností. Pracovat pro lepší budoucnost a být dobrým hospodářem je náš trvalý cíl, který budeme v souladu s principem subsidiarity ve prospěch občanů našeho kraje vždy rádi plnit.

Za svou čtyřletou existenci jsme se zásluhou našich členů a sympatizantů, stali respektovaným hnutím, které má své pevné místo v novodobé struktuře politického spektra.

Velmi pozitivně je mimo jiné vnímána naše otevřená politika vůči občanům a politickým subjektům, které mají podobné představy o stabilitě a rozvoji regionu.

Nebylo proto pro nás překvapením, když jsme již v tomto období, kdy se začínají formovat síly pro blížící se krajské volby, mohli zvažovat řadu nabídek na koaliční spolupráci.

Po vyhodnocení všech možných variant, jsme se rozhodli využít nabídku hnutí Starostů a nezávislých (STAN), které je pro svoji kontaktní práci s občany a podobnými zájmy, tím nejlepším možným partnerem pro realizaci programových cílů našeho hnutí Východočeši.

Důležitým aspektem, který také přispěl k uzavření dohody s hnutím STAN, je naše vzájemné osobní poznání založené na společné práci v regionu a dlouhodobých korektních vztazích.

V zásadě pak nebyl důvod štěpit síly, ale naopak využít této možnosti a spojit se v jeden silný tým, který bude garantem odborné správy kraje a nabídne našim spoluobčanům a místním samosprávám nejlepší možný servis služeb, které krajská samospráva v přenesené působnosti zajišťuje.

Po společném memorandu, zveřejněném dne 22. 6. 2015, pracovaly oba subjekty na finální přípravě koaliční smlouvy, která je po schválení členskou základnou a podpisu statutárních zástupců, oboustranným závazkem partnerské spolupráce pro volby do Královéhradeckého kraje, které se uskuteční na podzim v roce 2016.

Základem dohody je průniková shoda společných představ o správě kraje a rozvoji všech důležitých oblastí našeho života.

Jedním z hlavních cílů našich aktivit budou opatření, která zastaví nepříznivý demografický vývoj a v neposlední řadě i dostatečná míra podpory iniciativy občanů, kteří se budou podílet na zvyšování společenské úrovně života v obcích, kraji a regionu.

Za největší přednost našeho koaličního spojení považujeme, jak jsme již několikrát zmínili přímou vazbu na občany a podrobnou znalost prostředí. To je devíza, kterou nedisponuje žádná jiná politická strana.

Tato nesporná výhoda nás vede k přesvědčení, že naše specializace na regionální politiku bude ve spolupráci s hnutím Starostů a nezávislých odborníků pro naše spoluobčany tou nejlepší volební alternativou.

Milan Maček

předseda hnutí VÝCHODOČEŠI