Vyhlášení Vesnice roku již v sobotu ve Stračově

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 v Královéhradeckém kraji bude již v sobotu ve Stračově. A jaké bylo hodnocení 21. ročníku?

Dodržet limit 120 minut. Právě tolik času dostali členové hodnotitelské komise na posouzení každé ze 17 vesnic, které se do letošního klání přihlásily. Těžký, přetěžký úkol. A co teprve pro mne.

Jako zástupkyni vítězné obce z předminulého ročníku se mi podle soutěžních pravidel dostalo cti předsedat krajskému kolu. Ještě si vybavuji chvíle nervozity, když jsme u nás v Holovousích vítali porotce. A najednou se ocitám na druhém břehu. Vesnice roku je pro mne srdeční záležitostí, jenže já teď musím najít odstup. Zodpovědně dostát svému úkolu a spolu s kolegy vybrat pouze jednu jedinou "zlatou" vesnici.

Přijíždíme s předem nastudovanými přihláškami s charakteristikou jednotlivých obcí. Všude jsme netrpělivě očekáváni. Pohlcuje nás neopakovatelná atmosféra, nadšení a nápady účastníků, snaha představit vše důležité, co se v obci podařilo. Setkáváme se se zástupci jednotlivých spolků, navštěvujeme úspěšné realizace. Na první pohled toho mají vesnice hodně společného, ale přesto je každá jiná - svá, osobitá. Před námi je nesnadná volba. A čas je tak neúprosný. Hodiny odtikávají dalších 120 minut. Pokud jsme na počátku měli své favority, všechno je už jinak.

Hodnotit jednotlivé soutěžící obce byl opravdu náročný úkol. Přestože se v letošním roce do soutěže přihlásilo "pouze" 17 vesnic, desetičlenná komise porotců neměla jednoduché rozhodování.

Každá z obcí byla jedinečná, mnohé soutěžily opakovaně. Sdíleli jsme radost z jejich pospolitosti, z toho, jak se vesnice rozvíjejí a jak to v nich žije, a vnímali jsme i jejich touhu zvítězit.

O zlato bojovaly i dvě obce z Jičínska. Dobrá Voda u Hořic a Konecchlumí. V soutěži nebyly nováčky, v minulých ročnících získaly stuhy - hlavní ocenění soutěže. Letos komisi překvapila Dobrá Voda obnovou polních cest, výsadbou ovocných stromů a celkovou revitalizací okolí Dobrovodských rybníků. Je tam skutečně krásně! Obdivuhodným počinem byla dokumentace všech domů v obci, která zahrnovala i historii jejich obyvatel.

Konecchlumí během své netradiční prezentace nedalo členům komise vydechnout. Postup do finále a ocenění tzv. duhovou stuhou jim právem patří za bohatý spolkový život.

V sobotu ve "vítězném" Stračově převezme 17 soutěžících obcí jednotlivá ocenění. I když zástupci Jičínska tentokrát nedosáhli na "zlato", i tak budou po zásluze oceněni. Skvěle reprezentovali svůj region a od vysněného cíle nebyli daleko!

Martina Berdychová

předsedkyně hodnotící komise