Zlatá výzva vyslyšena


Dobrá zpráva pro královéhradecký venkov - do návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 bude namísto předpokládaných 25 milionů korun pro Program obnovy venkova navrženo 40 milionů.
Zastupitelstvo kraje na druhý pokus příznivě reagovalo na iniciativu Zlaté výzvy a Spolku pro obnovu venkova. 

I když se tuto částku nepodařilo prosadit při vyhlašování dotačního programu v říjnu, zpráva o finančním navýšení programu v rozpočtu kraje určitě potěší všechny malé obce našeho kraje. 

Královéhradecký kraj prostředky pro venkov krátil už od roku 2013. V dřívějších letech do Programu obnovy venkova alokoval až 50 milionů korun. Utlumení finančních prostředků pro venkov zdůvodňovali představitelé kraje snížením objemu sdílených daní od státu. Stát však od roku 2016 krajům objem prostředků navýší - pro Královéhradecký kraj to znamená cca 230 milionů. 

A právě z těchto prostředků bude vyčleněno 15 milionů na navýšení Programu obnovy venkova. "Pro obce je to důležitá podpora. O to významnější v situaci, kdy evropské dotace již na malé obce tolik nemyslí a neumožňují jim čerpat podporu na projekty, které je nejvíce trápí - na obnovu místních komunikací, veřejných prostranství, sportovišť a podobně," uvedla Martina Berdychová, poslankyně PČR a krajská zastupitelka, a dodala: "I když se zpočátku moje iniciativa vytvořit Zlatou výzvu a vyzvat k její podpoře vítěze krajské soutěže Vesnice roku zdála pošetilá, zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ji přece jen vyslyšelo. 

Děkuji všem - včetně Spolku pro obnovu venkova -, že se neváhali připojit k tomuto apelu."